Din sökning innehåller för få tecken

Driva partnertillväxt genom optimering av Salesforce

Med målsättningen att driva långsiktig framgång för Klarna och deras partners påbörjade vi samarbetet genom att identifiera tydliga projektmål och möjligheter till effektivisering. Därefter tog vi tillsammans fram en tydlig strategi för att implementera dem med hjälp av Salesforce. Projektet syftade till att optimera processer och effektivisera försäljningen för att driva tillväxt för handlare och partners. 

zington-kundcase-salesforce-implementering-klarna.jpg

Utmaning: Identifiera projektmål för implementation av Salesforce 

I vårt arbete med Klarna fokuserade vi på tre huvudområden för att ge projektet tydliga förutsättningar. Samtliga områden går i linje med Klarnas övergripande vision för försäljningsorganisationen vilket hjälpt utrullningen och användandet av systemet. 

  • Effektivitet: Effektivisera arbetssätt och optimera säljprocessen för att maximera resultat. 
  • Data: Nyttja data för att skapa tydliga strategier som driver tillväxt och omsättning. 
  • Samarbete: Skapa en enhetlig metod för hantering av säljpipeline för långsiktig tillväxt.  

Lösning: Implementation av effektiva processer med datadrivna beslut i fokus 

För att uppnå projektmålen genomförde vi följande åtgärder. 

Effektiviserade processer och optimerad försäljningsorganisation genom: 

  • En omfattande granskning av nuvarande säljprocesser resulterade i identifierade förbättringsområden. 
  • Automatiserade repetitiva uppgifter och strömlinjeformade processer som godkännanden och onboardning. 
  • Etablerade kommunikationskanaler för att säkerställa korsfunktionellt samarbete mellan team och intressenter. 

Datastyrda insikter genom: 

  • En Salesforce blueprint med skalbar datamodell. 
  • Möjlighet för intressenter att fatta datadrivna beslut med hjälp av insiktsfulla rapporter och instrumentpaneler (Dashboards). 
Klarna's journey towards Salesforce excellence was greatly accelerated by our partnership with Zington. Their ability to seamlessly scale their team to meet our evolving needs and consistently provide top-tier talent has been instrumental. They aren't just consultants; they're architects of success. Highly recommend!
Eric Brunts
Head of Global Sales Operations & Technology

 

Resultat: Långsiktig tillväxt och framgång i Klarnas kundrelationer 

Innan implementationen lanserades fastställde vi en feedback-loop för kontinuerlig förbättring och tydliga riktlinjer för hantering av försäljningspipe. Användarutbildning initierades, och en Slack-kanal skapades för att hålla alla team synkroniserade och uppdaterade. 

Om Klarna

Klarna är ett ledande fintech-företag som specialiserar sig på betallösningar som förenklar köpupplevelsen för både konsumenter och handlare.