Din sökning innehåller för få tecken

Så lyckas du med eftermarknad – tips och tankar från vår expert

Nyligen lanserade vi vårt helhetserbjudande inom eftermarknad, som innefattar allt från strategi, till paketering av digital eftermarknadsförsäljning. Vår expert inom området, Anders Söderman, berättar mer om tankarna bakom erbjudandet, vem det är till för och vad som krävs för att lyckas med sin eftermarknadslösning.

Varför har ni valt att satsa på eftermarknad?

- Med insikten om att många företag har stor utvecklingspotential och mycket att hämta inom eftermarknadssegmentet förstod vi att det var dags att ta ett samlat greppVåra konsulter har jobbat med delar av eftermarknadslösningar i ett flertal år, men det är först nu vi satsar på en helhetslösning. Vi har ett mångfacetterat team med specialistkompetenser inom alla nivåer, som arkitektur, affärssystem, eftermarknadsrelaterad teknik och UX.  

Vem är erbjudandet för?

- Erbjudandet riktar sig till företag som har produkter som dess kunder vill leva med under en längre tid och som mår bra av underhållvård och någon typ av manual

Vad är fördelarna med att jobba med eftermarknad? 

- Att arbeta målinriktat och kontinuerligt med eftermarknad genererar en rad fördelar. Den första, och kanske mest uppenbara nyttan, är att det skapas direktkontakt med slutkonsumenter. En fördel som bidrar till bättre kundrelation, större varumärkeskontroll, upplevd produktkvalitet samt merförsäljning av produkter och reservdelar. Att använda den information som en eftermarknadskanal genererar, i en feedbackloop, tillbaka till den egna organisationen, är även en tydlig fördel. Företag som Adidas är särskilt duktiga på feedback och att lyssna på sina kunder i syfte att utveckla sina produkter och sin organisation. En eftermarknadslösning kan därmed fungera som ett stöd för en serviceorganisation, med ett återförsäljarled som tillhandahåller service. 

Vad är viktigt att tänka på för att komma igång och lyckas med eftermarknad?  

- För en framgångsrik etablering är det viktigt att se på eftermarknad som ett maraton, snarare än en sprint. Genom att ha en långsiktig strategi och ett tydligt fokus på vad som ska uppnås är det möjligt att stegvis bli bättre och slutligen uppnå framgång. Vid uppstart är det första och mest grundläggande steget att inventera befintliga lösningar. I många fall finns det existerande lösningar som går att utveckla, och utmaningen ligger istället i att samla allt på ett och samma ställe, för att skapa en lättåtkomlighet för kunden. Här kan det vara bra att använda sig av ett ”utifrån och in-perspektiv”, och fundera på vilka behov slutkunder har och vilka lösningar/manualer de kan komma åt och hur ni kan hjälpa dem att hitta till dessa. Det är även bra att skapa någon form av lösning där kunden kan registrera sig och sina produkter.  

Vidare är det viktigt att anpassa varje tjänst för att göra såväl ägandet, som nyttjandet av produkten, så bra som möjligt. En lyckad eftermarknadskanal är ett samspel mellan arkitektur och teknik, där tillgänglighet av rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle, är avgörande. 

Vilka framgångsfaktorer går att urskilja inom framstående branscher? 

- Att smartphone-producenter, skrivartillverkare och leverantörer av teknisk hemelektronik är framstående inom eftermarknad är ingen nyhet. En av de utmärkande framgångsfaktorerna är att det är lätt för kunden att registrera sig och sin produkt i detalj och på serienummernivå. Andra gemensamma faktorer är att dessa branscher har eftermarknad i åtanke vid utvecklande av nya produkter och att de ofta riktar sig till en massmarknad, vilket sannolikt tvingat fram en bra eftermarknadslösning. Företagets storlek och antal slutkunder är dock inget som hindrar bolag som riktar sig mot en mindre marknad att nå en större marknad med hjälp av en bra eftermarknadslösning. Det är även viktigt att poängtera att en eftermarknadslösning inte behöver centrera kring en tekniskt komplex produkt. Adidas, vars produkter inte alls är tekniska är ett bra exempel på detta. Om ett företag frågar sig hur de ska utveckla en produkt för att bli mer framgångsrik kan svaret i många fall vara en eftermarknadslösning.