Din sökning innehåller för få tecken

Gör dig redo för ny kunskap i höst!

kursutbudet.jpg

Är du sugen på att fördjupa dina kunskaper efter semestern, eller kanske lära dig något helt nytt? Här hittar du höstens utbud av kurser från Zington Academy.

Design Thinking (2 kursdatum)

Vår upplevelsebaserade tvådagarskurs i Design Thinking ger produktägare, utvecklare och visuella designers kunskap om metoder och verktyg för en mer användarfokuserad produktutveckling. Genom att identifiera användarnas verkliga bakomliggande problem, ökar vi förmågan till problemlösning, och skapar i slutänden produkter och tjänster med ett högre värde för både användare och affär. här lär du dig metoder för både datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering.

Kursdatum 1 (online): 29-30 september 
Pris: 8 000 kr exkl. moms

Kursdatum 2 (fysiskt/på plats): 24-25 november
Pris: 14.000 kr exkl. moms


Effektiv testautomatisering i praktiken

Vår erfarenhetsbaserade kurs i effektiv testautomatisering är framtagen för att ge verksamma inom QA-området de verktyg och den praktiska kunskap som krävs för att komma igång med förvaltningsbar och robust testautomatisering. 

Efter denna kurs kommer du att kunna ta fram en långsiktigt framgångsrik testautomatiseringsstrategi samt ha tillräckliga kunskaper för att handgripligen kunna komma igång med en testautomatisering som är både robust och förvaltningsbar. 

Kursdatum: 8-9 november
Pris: 14 .500 kr exkl. moms  


Professional Scrum Master™ I

Kursen Professional Scrum Master™ I ger dig kunskaper för att leda agila team mot lyckade leveranser. Lärarlett genom teori, praktik och interaktioner lär du dig om Scrums teori, praxis, regler och värderingar. I anslutning till kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org. 

Kursdatum: 15 & 18 oktober
Pris: 18 .000 kr exkl. moms 

 

Kvalitetssäkring för team

Vår kurs i agil kvalitetssäkring ger tvärfunktionella Scrum-team (dvs; Scrum Master, Produktägare och Utvecklingsteam), en gemensam förståelse för kvalitet, QA-strategier och kvalitetsmål. Efter kursen har teamet erhållit kunskap och verktyg som krävs för att skapa proaktivt arbete, genomförande och analys av förbättringar. Kursen pågår under en heldag, med kombination av teori, praktiska övningar och interaktion mellan samtliga deltagare.

Kursen bokas på förfrågan. Kontakta: christer.morling@zingtongroup.com