Din sökning innehåller för få tecken

Zington inleder samarbete med Folkhälsomyndigheten

Vi är glada över att meddela att vi ingår ramavtal med Folkhälsomyndigheten. Avtalet avser konsulttjänster inom systemutveckling och förvaltning och gäller initialt i ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Olof fortsätter:  

Att våra kunder gett oss högsta betyg i Folkhälsomyndighetens utvärdering är vi såklart extra stolta över. Det visar att våra kunder har det förtroende för oss som vi länge jobbat för att få. Nu är nästa mål att bygga ett långsiktigt partnerskap tillsammans med Folkhälsomyndigheten. 

Av totalt 71 inkomna anbud är vi ett av de utvalda konsultbolagen att förse myndigheten med kvalitativa och kompetenta IT-konsulter. Avtalet börjar gälla den 1 november 2020. 

 

Är du nyfiken på vårt samarbete med Folkhälsomyndigheten? Hör av dig!