Din sökning innehåller för få tecken

Kursen gav Emilia ett helhetsperspektiv på Design Thinking

Emilia ansvarar för projektkontoret på Fastighetsägarna Service. Under hösten 2020 gick hon kursen i Design Thinking på Zington Academy. Här berättar hon om kursen och vad hon fick med sig för insikter.

Hej Emilia! Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Emilia och ansvarar för projektkontoret på Fastighetsägarna Service, där vi genom olika digitala projekt och satsningar förenklar och skapar framtidens fastighetsägande. Inom projektkontoret arbetar vi med olika initiativ för att digitalisera processer och tjänster för både medarbetare och kunder. Vi har dessutom precis lanserat vår boende-app. 

Vad var det som fick dig att gå kursen? 
Det var Tommy Marshall (som ansvarar för UX-erbjudandet på Zington) som tipsade om kursen. Jag var redan bekant med Design Thinking från ett tidigare jobb, men kände att jag ville få ett helhetsperspektiv på metodiken, och samtidigt lära mig mer om hur vi på Fastighetsägarna kan tillämpa Design Thinking för att hitta smarta och användarcentrerade sätt att arbeta på.  

Motsvarade kursen dina förväntningar?  
Kursen motsvarade definitivt mina förväntningar. Jag var beredd på upprepning, men då kursen centrerades kring hur metodiken kan användas rent praktiskt i en organisation gav utbildningen mig nya lärdomar och perspektiv. Under kursens gång gavs dessutom stort utrymme för frågor och diskussion, vilket var värdefullt. Att kursen var online passade mig även väldigt bra, då jag var hemma med sjuka barn under kursens gång. 

 Är det något särskilt du tar med dig från kursen? 
Kursen gav mig en påminnelse av vikten att börja i rätt ände, med att identifiera användareförstå deras behov och skapa en prototyp som testas, utvärderas och får feedback. Att hitta smarta sätt att arbeta påatt använda rätt frågeställningar och att formulera vad som ska uppnås, är några av kursens lärdomar som vi på Fastighetsägarna Service särskilt fångat upp och haft nytta av 

Hur var kursledarna? 
Kursledarna var jättebra! De arbetade mycket med praktiska exempel, vilket gjorde att kursens innehåll var lätt att ta till sig. Kursledarna skapade en trygg läromiljö, med väldigt högt i tak.