Hoppa till innehåll
UX-design

5 steg för att lyckas med kundcentrerad affärsutveckling

I takt med ökad konkurrens om kunders uppmärksamhet är det viktigare än någonsin att se till att tjänster och produkter löser kunders problem på ett så bra sätt som möjligt. Genom att använda ett kundcentrerat perspektiv, tillsammans med kvantitativa mätverktyg och kvalitativa metoder, är det möjligt att säkerställa att problem blir lösta på rätt sätt, och att tjänster, produkter och funktioner nyttjas på önskat sätt. 

De positiva effekterna av att arbeta med kundcentrerad affärsutveckling är åtskilliga. Genom fördjupade kundinsikter ökar sannolikheten att det som byggs är rätt och att antalet justeringar efter leverans minskas, vilket bidrar till mindre utvecklingstid och förvaltningskostnader. Det är även möjligt att få ut tjänster och produkter som skapar mervärde snabbt, med anledning av att fokus centreras kring att bygga Minimum Lovable Product (det vill säga det minsta möjliga av produkten/tjänsten som kommer att skapa mest värde för kunden). 

En annan tydlig effekt är möjligheten att påverka konvertering i olika flöden, vilket ofta leder till minskad telefonsupport, ökad konvertering i web-shopen och kunder som agerar självständigt i en ”Self-service portal”. Minskad tid per kund i kundtjänst och kvalitativa kundinteraktioner genererar minskade kostnader och ökad kundlojalitet. En bra tjänst blir ihågkommen av kunden och leder till fortsatt användning. Det är svårare att lämna en älskvärd tjänst, än en produkt som krånglar, inte löser kundens problem och inte har ett användarvänligt gränssnitt.

Det är viktigt att ha en tydlig struktur i processen att skapa ett kundcentrerat och datadrivet arbetssätt. I vår fördjupande guide utgår vi från punkterna nedan och går till botten med vilka verktyg och insikter som krävs för att uppnå en kundcentrerad affärsutveckling. Guiden bjuder även på inspiration och exempel på möjliga tillvägagångssätt. 

Se vårt erbjudande

Nyfiken? Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design