Hoppa till innehåll

Claremont byter namn till Zington

Det svenska framgångsbolaget har nära tredubblat sin omsättning på fem år. Nu fortsätter tillväxtresan även utanför Sveriges gränser och i och med det byter bolaget namn.

Det Stockholmsbaserade konsultbolaget inom digital affärsutveckling och omställning har under året arbetat med en Norgeetablering som ett första steg i en internationell expansion. Samtidigt byter bolaget namn för att säkra varumärket på en internationell marknad.

”Vi expanderar snabbt och planen är att fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Vår tillväxt och höga ambitionsnivå har föranlett att vi nu byter namn till Zington”, säger VD Per Thörnqvist.

Bytet handlar om att säkra varumärket juridiskt och bolagsnamnets unikitet inför den fortsatta expansionen.

”Att investera i vårt varumärke och bygga vidare på vår starka kultur är väldigt viktigt för oss. Det är bara så vi kan attrahera de allra bästa medarbetarna och fortsätta växa med kvalitet”, säger Per.

Namnbytet träder i kraft omedelbart och har förankrats hos kunder och medarbetare under året.

Läs mer om oss