Din sökning innehåller för få tecken

Testautomatiseringens sju viktigaste framstegsdimensioner

jörgenartikel.png


Framgångsfaktorerna för lyckad testautomatisering är nästan lika många som det finns exempel på misslyckade testautomatiseringsinitiativ.

För att kunna instruera en dator att utföra något så komplicerat som att utvärdera något så komplext som ett IT-system, utan att underhållet blir så betungande att det känns ovärt, är det många företeelser som måste vara på plats och vara förberedda på bästa möjliga sätt. Detta är lärdomar som det tar de flesta organisationer år, eller decennier att lära sig. Efter att ha jobbat med testautomatisering i mer än 30 organisationer börjar det gå att skönja ett mönster över hur denna mognad brukar te sig.

Nedanstående graf är oblygt inspirerad av Rob Akershoeks modell av IT4IT. På samma sätt som Robs graf visar på den mångdimensionella och breda front som förbättringar av organisationens IT-landskap behöver föras på visar denna analogt några olika dimensioner av hur förbättringar kan behöva bedrivas för att uppnå god testautomatisering. Grafen utgör inte något komplett facit, men avser vara en diskussionsgrund för att prata testautomatisering. Förhoppningen är att den förmår hjälpa i vart fall någon att belysa vad som är nästa steg för deras testautomatiseringslandskap.

jörgenartikel1.png

 För en utökad förklaring av denna graf, se http://damberg.one/alster/work/testautomationlandscape/ (på engelska).

Om du önskar hjälp framåt med er testautomation är det allra effektivaste att kontakta Zingtons Anders Eng och boka upp en "Test Automation Assessment Workshop" där vi under en timme fasciliterar en workshop, utifrån våra gedigna testautomatiseringserfarenheter, för att etablera en lämplig testautomatiserings-approach och föreslaget verktygsstöd, för ert team.