Hoppa till innehåll
Kvalitetssäkring

Effektiviserad kvalitetssäkring och molnmigration för Röda Korset

Zington har under flera år haft ett framgångsrikt samarbete med Röda Korset. Vårt senaste uppdrag inleddes med att vi erbjöd kontinuerligt mentorskap till Svenska Röda Korsets test- och kvalitetssäkringsansvarige. Syftet var att stärka organisationens förmåga inom kvalitetssäkring (QA).

Utmaning: Upprätthålla kvalitetssäkring under IT-förändringsresa 

När Röda Korsets QA-ansvarige gick på föräldraledighet fick Zington uppdraget att tillhandahålla en ställföreträdande resurs för att säkerställa att det pågående arbetet fortsatte utan avbrott. I denna roll har Zington aktivt bidragit till Röda Korsets IT-förändringsresa. Arbetet har förbättrat organisationens kapacitet att hjälpa utsatta personer, både i Sverige och globalt. Uppdraget har inneburit att hantera komplexa utmaningar och har involverat olika intressegrupper såsom intern personal, volontärer och utvecklare. 

Lösning: Förflyttning till molnet och förbättrad QA-förmåga 

Den största operativa delen av uppdraget var att ansvara för testningen och QA-arbetet i samband med övergången av Röda Korsets CRM-system till molnet. Systemet är ett kärnsystem för både insamlingsarbetet och det lokala volontärarbetet runt om i landet. Parallellt med detta har initiativ pågått för att förbättra Röda Korsets QA-förmåga, samt skapa förutsättningar för automatisering. Arbetet har skett agilt och följsamt mot verksamheten och har både operativa och koordinerande inslag. Uppdraget har varit utmanande på grund av systemens centrala roll, komplexa integrationer, många inblandade aktörer, kostnadspress och omfattande parallella förändringar i IT-miljön. 

Resultat: Förbättrade testprocesser och integrationer 

Vår test- och QA-resurs har bidragit med specialistkompetens inom integrations- och API-testning, samt kunskap om framtagning av testdata, särskilt för olika betalflöden. Under projektets gång har vi förfinat testprocesserna och verktygsstödet. Till exempel har vi utvecklat strukturen i Azure DevOps för att förbättra samarbetet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Koordinering av integrationstester har förbättrats mellan teamen och samarbetet inom och mellan teamen fungerar nu smidigt. Detta har möjliggjorts tack vare lyhörda och erfarna medarbetare från Zington och Röda Korset. Uppdraget har underlättats genom Röda Korsets tydliga mål, där varje förslag och mikrobeslut utvärderas med fokus på att snabbare kunna hjälpa fler människor. 

Vårt erbjudande

Vill du förbättra kvaliteten i ditt företags IT-miljö? Välkommen att kontakta mig!

Carin Norling

Carin Norling

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Skicka ett meddelande

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå nästa nivå? Välkommen att skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort!Relaterat innehåll