Hoppa till innehåll
Affärsutveckling

Så är det att jobba som Business Analyst

Jonas Tillhagen har jobbat som Business Analyst sedan 2007. Han har gedigen erfarenhet av användar- och verksamhetsorienterad utveckling inom e-handel och försäljning. Här ger han insyn i rollen och går djupare in på vad som krävs för att jobba som Business Analyst.

En grupp människor som står framför en whiteboard.

Vad gör en Business Analyst?

En Business Analyst fokuserar på verksamhetens behov, utmaningar och möjligheter. Rollen går ut på att hjälpa en organisation att konceptualisera och formulera insikter, och att nå konsensus med relevanta intressenter om vad som behöver göras och hur vägen dit ser ut. En Business Analyst är ofta med i allt ifrån förstudiearbete, till genomförande i realiserande projekt eller program och hjälper till att facilitera, analysera, strukturera och visualisera en verksamhet (både nuläge och förändringsresa) med hjälp av olika metoder och modeller. Att arbeta som Business Analyst handlar om att fokusera på verksamheten, snarare än tekniken. Att se behovet framför lösningen. Vad’et framför hur’et. Över tid har rollen kommit att förändrats från att vara en kravnära roll, till att bli en mer affärsnära roll.

Vem borde jobba som Business Analyst? 

Rollen passar dig som är duktig på att kommunicera, är strukturerad och gillar att jobba med verksamhetsfrågor och förändringsresor. Det är en fördel om du har ett nyfiket sinne som gillar att ta reda på, lyssna in, ifrågasätta, konkretisera och utmana.

Vilka förkunskaper krävs?

Jag skulle säga att det mest primära är att ha ett genuint engagemang och intresse i verksamhetens frågor. Att utvecklas till Business analyst kan sedan ske på många sätt. Vanliga bakgrunder att ha är: utvecklare, teknisk kravare, kravanalytiker, verksamhetsspecialist av något slag, eller ”knowledge worker” med domänkunskap.

Eftersom allt i grund och botten handlar om dialog och kommunikation med en målsättning att nå samsyn och förståelse behöver man hitta sätt att nå ut till alla berörda. Det är förstås en fördel att man känner sig trygg i vedertagna metoder och ramverk av olika slag, men många gånger behöver man vara kreativ och pragmatisk när man tillämpar dem eller helt enkelt ”uppfinna” bättre metoder. Men det finns områden som kan vara bra att vara bekant med:

  • Eftersom en Business analyst arbetar med att förstå en verksamhet är det bra om hen kan arbeta med olika sätt att beskriva den (t ex genom processbeskrivningar och förmågekartor).

  • Eftersom en verksamhet i grund och botten hanterar information på olika sätt för att fungera är det bra om en Business analyst kan fånga, beskriva och relatera denna på lämpligt sätt (t ex genom begrepps- och informationsmodeller).

  • Eftersom en verksamhet står sig slätt utan sina medarbetare, partners och andra aktörer behöver man som Business analyst ta hänsyn till och fånga deras behov och möjligheter (t ex genom behovs- och intressentanalyser).

  • Eftersom en Business analyst arbetar intensivt med människor i en organisation är det viktigt att hen är bra på att möta sina intressenter på ett ödmjukt men också ofta bestämt sätt (t ex i workshops, prioriteringsövningar eller rena arbetsmöten).

  • Eftersom en Business analyst ofta är delaktig i att strukturera och formulera högnivåkrav (för IT-utveckling) är det en fördel att hen känner sig trygg i att formulera och avgränsa krav i olika former (t ex i epics, features eller till och med User storys).

Hur har din väg sett ut för att jobba med det du gör?

Jag kommer från kommunikationshållet och började min karriär som informationsansvarig på ett litet IT-företag, som sedan utvecklade sig till en roll som utvecklingsansvarig. Under åren som gått har jag främst arbetat på beställar-/affärssidan i olika organisationer, i roller som kravanalytiker, produktansvarig, verksamhetsanalytiker, verksamhetsarkitekt, kravledare och projektledare.

Under de senaste åren som konsult har jag främst tagit uppdrag i rollen som Business Analyst, och som nämnts ovan är rollen ett paraply-begrepp för en mängd olika tolkningar av vad en Business Analyst är.

Hur ser du på framtiden för rollen?

Jag tror framtiden för yrket är väldigt spännande och tycker mig se en tilltagande insikt i att verksamheter gör sig en otjänst då man prioriterar bort rollen och tänker utifrån IT, istället för verksamhet. I praktiken innebär det att ”någon annan” får ta pucken, men mer eller mindre outtalat samt kanske i konflikt med den formella rollen. 

Jag kan konstatera att organisationer – i varierande grad – lider av en oreda mellan organisationsdelar. I synnerhet mellan verksamhet och IT. Även interna agendor med olika mål, drivkrafter och perspektiv spelar in. En Business Analyst har här en given plats, och jag ser att rollen efterfrågas allt mer.

Med tiden utvecklar man en rätt god känsla för hur olika situationer ska hanteras och en blick för vad som är relevant eller kännetecknande för en verksamhet.
- Jonas Tillhagen, Business Analyst på Zington

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mitt arbete handlar till stor del om kommunikation och dialog som vanligen sker i workshopformat eller i mer konkreta arbetsmöten (beroende på var i förändringsprocessen man befinner sig) med beställarrepresentanter, produktägare, knowledge workers och andra relevanta intressenter.

Om hälften av min tid ägnas åt verksamheten står andra hälften för analys och dokumentation av utkomsten från workshops och andra möten. Det är mycket viktigt att verkligen avsätta tid för detta, vilket kan vara nog så svårt. I många fall är jag även delaktig i utvecklingsteamet som kravledare, där jag representerar verksamheten och har som roll att säkerställa att behoven möter lösningen.

När har du särskilt roligt på jobbet?

De kreativa faserna är roligast och det är ofta i samband med arbetsmöten efter de inledande behovs-workshoparna. Det är då man börjar förstå utmaningar, problem och möjligheter på djupet, börjar strukturera och planera sitt arbete i nära samarbete med organisationen.

Hur utvecklas man inom området?

För att utvecklas är det viktigt att vara nyfiken på det man jobbar med och hur man ska få ut det man behöver. Den främsta utvecklingen sker genom uppdrag i olika verksamheter. Med tiden utvecklar man en rätt god känsla för hur olika situationer ska hanteras och en blick för vad som är relevant eller kännetecknande för en verksamhet.

Har du tips för den som vill lära sig mer?

Jag skulle säga att den främsta inspirationen finns i jobbet och att våga ta plats och driva sin egen diskurs. Ta hjälp av andra; min främsta egenskap är nog inte mina kunskaper inom domänen eller ens ”vetenskapen” business analysis, utan hur man möter människor och hur man skapar förtroende. Mitt jobb är på sätt och vis att inte veta, utan nyfiket ta reda på, lyssna in, ifrågasätta, konkretisera och utmana.

Har du inte erfarenhet - mata på med kurser i facilitering, modellering och olika metoder för att hitta ”språket”, och för att rusta dig för alla dialekter du kommer möta i dina uppdrag.

Slutligen, vilket tips skulle du ge till andra som vill arbeta som Business Analyst?

Försök hitta uppdrag som kravanalytiker och se succesivt till att få mer verksamhetsnära uppdrag.

Våra karriärmöjligheter

Vill du veta hur karriärmöjligheterna ser ut på Zington? Välkommen att kontakta mig!

Alexandra Nordeborg

Alexandra Nordeborg

Rekryteringsansvarig

Relaterat innehåll