Hoppa till innehåll
Test

5 viktiga kompetenser hos en agil testare

Har du upplevt att testarens roll och arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren? Då är du inte ensam. I den traditionella utvecklingsmetodiken, där det ofta finns en testledare och en testare, är testarens uppgifter både avgränsade och tydliga. Men i takt med att många organisationer inför agila arbetssätt har kraven på testare och dess kompetenser ökat. Idag bör en agil testare ha ett väldigt brett spektrum av olika kompetenser, med allt från teknisk kompetens - till kompetens inom kommunikation och ledarskap. Och i takt med denna förändring kan det vara knepigt att veta vad du ska leta efter när du söker en testare till ditt agila team.

En man och en kvinna sitter vid ett bord och skriver på en post-it lapp tillsammans.

Agnes Lind som jobbar som team lead inom agilt test på Zington har listat fem kompetenser, utan inbördes ordning, som är viktiga hos en agil testare.

1. Agila metoder

Självklart behöver den agila testaren ha god kompetens inom agila metoder. Många organisationer kämpar med att utveckla sitt agila arbetssätt och har kvar synen på att testaren är den som är ansvarig för kvalitet. Därför bör testaren ha den rätta kompetensen för att kunna se vad som kan förbättras och hur det kan göras. En del av uppgiften kan vara att få teamet och organisationen att inse att det inte bara är testandet som tillför kvalitet, utan att det är ett helhetsperspektiv. Det är därför viktigt att allt som teamet gör ska ses ur ett kvalitetsperspektiv, och att det ska finnas ett gemensamt ansvar för detta.

2. Testledning

Rollen Testledare kanske inte finns med i den agila metodiken, men det betyder inte att det som en testledare gör inte längre behövs. Detta faller istället på den agila testaren. Hen behöver leda och planera testarbetet i teamet, och ständigt jobba på att förbättra testmetodiken och strategin inom organisationen i stort.

3. Teknisk förståelse

En agil testare behöver kunna förstå de tekniska lösningarna för att skapa sig en uppfattning om hur förändringar påverkar applikationen. På så sätt vet testaren vilka olika typer av tester som behöver genomföras i de olika testnivåerna. Testare har även en tendens att se problem ur kundens synvinkel, och genom att vara engagerad i den tekniska lösningen kan den förbättras till att bättre passa kundens behov.

4. Kommunikativ

Kommunikation är A och O i många roller. Så även för en agil testare, som behöver vara en kommunikativ person. Testaren har nämligen kontakt med många olika typer av personer och roller, som Utvecklare, Produktägare, Scrum Master och resten av verksamheten. Ja, testaren kan i princip komma i kontakt med hela företaget. Och därför behöver testaren kunna anpassa kommunikationen efter såväl sammanhang, som vilken typ av person hen kommunicerar med, för att tillfredsställa allas behov av information.

5. Testmetodik

Till sist behöver testaren vara insatt i testmetodik. Även om hela teamet bör ha ett kvalitetstänk är det bra om den agila testaren har expertkunskap inom testområdet.

Har du alla kompetenser?

När du sätter samman dina agila team behöver du ha många kompetenser i åtanke. Jag hoppas att du, genom att läsa denna artikel, fått med dig viktig kunskap i jakten på att hitta din nästa agila testare. Om du har några frågor eller är i behov av just denna kompetens - tveka inte att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor på Zington.

Se vårt erbjudande

Behöver ni agila testare? Välkommen att höra av dig!

Carin Norling

Carin Norling

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll