Hoppa till innehåll
Kvalitetssäkring

Tips och tankar för att uppnå en effektiv testorganisation

Vi har skapat ett snabbt och enkelt kvalitetstest för IT-organisationer som ger svar på var din organisation befinner sig i testarbetet och vilka områden som behöver förbättras. Anders Eng och Patrik Ohlsson som ansvarar för kvalitetstestet, berättar mer om tankarna bakom testet, vem det är till för och vad som krävs för att effektivisera sitt testarbete. 

En grupp människor sitter runt ett bord med bärbara datorer.

Varför valde ni att ta fram testet?

Vi ville ge organisationer möjligheten att förstå vilket behov dom har och vilken förbättringspotential som finns i just deras organisation. Vid införande av agil utveckling är testarbete ett område som ofta blir eftersatt, trots insikten att många känner till vikten av bra kvalitetsarbete. Då kan det vara bra att få vägledning i var organisationen står i förhållande till testmognad och vilka lämpliga verktyg och arbetssätt som står till buds.

Gör testet

Vad vinner min organisation på att göra kvalitetstestet?

- De primära vinsterna av att göra testet är tid och insikter. Testet är gratis och kan göras när det själv passar för den som gör testet. Om det finns ett intresse av att ta reda på effekten av sin organisations testarbete, är detta ett perfekt tillfälle att ta för den som inte är en testexpert. Testets frågor är noga utvalda av våra teststrateger, för att guida till ett mer effektivt kvalitetsarbete. 

Är testet aktuellt även om min organisation redan bedriver ett bra testarbete enligt TDD?

- Att testarbete utövas enligt TDD (Test Driven Development) är mycket bra, men bara en del. För att verkligen lyckas med ett effektivt testarbete är det viktigt att jobba med alla fokusområden som; Kultur/Organisation, Automation, Testprocess, Testverktyg och Testmiljöer. Alla dessa områden finns med i vårt kvalitetstest.

Vad är nästa steg när jag gjort testet?

- Efter avslutat test ges möjlighet att fortsätta processen tillsammans med våra seniora teststrateger. Vi tar gemensamt fram en detaljerad nulägesbild, med tillhörande strategi och plan, i syfte att guida er till att nå en optimal testverksamhet, med bästa möjliga effekt. Utifrån era förbättringsbehov sätter vi tillsammans upp en gemensam målbild, som antingen uppnås med en agil testverksamhet som når hela vägen till CI/CD, eller genom att nå en bra kvalitetssäkring av mjukvara, enligt en mer traditionell utvecklingsprocess.  

5 tips för att effektivisera testarbete

1. För att lyckas med att effektivisera sitt testarbete krävs rätt förutsättningar för testresurser, som exempelvis utbildning i nya testverktyg och testmetoder, som stödjer agil utveckling.

2. Ledtider är en viktig punkt när det kommer till att effektivisera testarbete. För att lyckas krävs en högre grad av automation, i allt från automatiserade tester, till en automatiserad byggprocess.

3. Det är viktigt att ha en framtagen teststrategi, för att säkerställa när saker ska testas, vem som ska testa och när testning ska ske.  

4. För att kunna följa upp och optimera testprocesser krävs rätt testramverk och verktyg, som tillhandahåller KPI-data.

5. Det bör finnas separata testmiljöer för genomförande av utvecklartester samt acceptans och produktionsliknande tester.

Se vårt erbjudande

Vill du veta hur vi kan hjälpa er med kvalitetssäkring? Välkommen att kontakta mig!

Anders Eng

Anders Eng

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll