Hoppa till innehåll
Test

Testledaren och de mellanmänskliga utmaningarna

Testledarens roll är svår att definiera. Den utökade digitaliseringstrenden ställer krav på gedigen erfarenhet av teknisk problemlösning, strukturerat arbetssätt och lättrörlighet i testmetoden. Men det är din lyhördhet, förmåga att förstå andra och att få med dig människorna som är avgörande. Eftersom testledaren ofta är verksam i gränslandet mellan IT och Verksamheten blir mötet ofta väldigt känsloladdat.

En grupp människor som sitter vid ett bord.

Mellan verksamheten och IT-avdelningen

Som testledare befinner vi oss ofta på gränsen mellan Verksamheten och IT-avdelningen. I mötet mellan dessa två uppstår ofta väldigt känsloladdade situationer, eftersom ovetskapen om digitaliseringens effekter kan väcka stor rädsla hos de många, och sedan länge, erfarna medarbetarna. Just vid denna gräns uppstår det ofta en del utmanigar, framför allt av slaget mellanmänsliga, när jag både ska accepteras i min roll och samtidigt förankra nya processer.

Här är ett typiskt exempel: Eftersom lösningar ofta byggs iterativt upplever jag att det är svårt att i förhand förutsäga effekten av digitalisering i förhållande till hur ett visst arbete utförs på en arbetsplats exempelvis ute i verksamheten utanför IT.

Lösningar byggs av olika anledningar. Det kan t.ex. röra sig om vidareutveckling av en affärsprocess, eller att en befintlig ersätts. Ofta kan lösningen medföra att systemanvändarna ”slipper” utföra moment de tidigare behövt göra. Men faktum är att det är lite som att spå i framtiden med teblad när vi pratar om digitalisering. Det händer saker med människor när man testar.

Som testledare kan jag sättas i en position där jag stödjer utveckling för att avveckla en yrkesroll. Vid en sådan situation får jag bemöta en annan människas (i det här fallet arbetstagarens) rädsla för att förlora sitt jobb genom att utföra testning på ett system som indirekt kommer att ersätta dennes uppgifter. Ibland är det underbyggt av en felaktig missuppfattning hos personen som är skeptisk mot IT-förändringar då de tycks vara rörliga och förhastade. Mycket tror jag grundas i att personen upplever att förändringen redan är införd och godkänd eftersom hen ”har det framför sig” här och nu.

I min roll som testledare tror jag det är viktigt att jag utgår från människorna jag möter i mitt arbete och därigenom hittar det bästa tillvägagångssättet för hur jag får saker testade. Därför är det viktigt för mig att förstå hur projektmålen speglar verksamhetsbehov, processer och människors arbetssätt. Det är exempelvis väldigt vanligt att organisationer har ingrodda vanor eller har skapat små personliga genvägar och informella verktyg för att arbeta sig runt upplevda flaskhalsar i systemen. Människor är vanedjur och det sätter minst sagt prägel på arbetet vi utför 8 timmar per dag eller mer. Det är därför IT-förändringar ofta leder till tankar såsom att ”nu kan jag inte jobba lika effektivt” eller ”nu tas det här bort som fungerat så bra innan”. Att ta mig tid till att förstå människorna och verksamheten och ha det i åtanke måste vara en aktiv del av testandet. Jag gör det genom att jag lyssnar mycket, frågar mycket, lär mig mycket, tar hänsyn till åsikter, ifrågasätter väldigt lite, belyser och förstärker. 

En av anledningarna till att jag jobbar på Zington är just att vi tillsammans tar dessa mellanmänskliga utmaningar och masserar in dem i den teoretiska testkunskapen vi besitter. Synergin både fascinerar och driver mig i mitt arbete så att jag aldrig står still, utan ständigt utvecklas tillsammans med kunden. Genom att alltid utnyttja korrekt avvägda verktyg och genuin testkunskap som grundmetod i testarbetet kan du få ut det mesta av människors tid och engagemang.

Med Zington som organisation i ryggen och de stöd och råd den ger vet du alltid vart du ska gå och vart du är på väg med ditt arbete. De teoretiska färdigheter jag bygger upp individuellt blir till riktig praktisk erfarenhet och jag ser till att den förankras med människorna hos kunden såväl som kollegorna på Zington.

Tips för hur du kan vårda relationer i rollen som testledare:

  • Fokusera på att möta människor i deras vardag. Det är de som ska arbeta med det du testar.
  • Rätt utrymme, åt rätt människor, på rätt sätt.
  • Detaljer är viktiga men helheten är det som ger dig ett mål.
  • Var personlig och lyhörd.
  • Hitta din roll i en grupp med en ödmjuk inställning.
  • Led din egen utveckling själv fast med andras råd.
  • Rätt mängd ansvar genom att både lära och sen lära ut på sikt.
  • Ge dig själv utrymme att lära känna människor i din takt så du mår bra.
  • Det är okej att känna dig förvirrad. Det är tecken på att du lär dig.
  • Ta hand om dig själv på arbetet, så du är harmonisk. Det reflekteras på din omgivning.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll