Hoppa till innehåll
Kvalitetssäkring

Ta ditt team till nästa nivå med kursen kvalitetssäkring för team

Kvalitet har en central betydelse för lyckade produkter, företag och team. Men utmaningarna med att skapa och säkerställa kvaliteten är många. I samband med teambaserad utveckling, täta leveranser och snabba förändringar, ökar kraven och komplexiteten.

En kvinna sitter vid ett bord och tittar och ler mot en man i förgrunden.

Majoriteten av utvecklingsteam brottas dagligen med olika delar av kvalitetssäkring. Från kravhantering och olika typer av tester, till arbetet med att nå nöjda användare. Frågeställningarna blir många: Vad är värdet av enhetstester? Borde testare vara med i teamet? Hur ska vi göra med testautomatisering och vem ansvarar när flera team levererar till samma produkt?

Från börda till enabler

Några av framgångsfaktorerna när det gäller kvalitet är att teamet har en gemensam syn på kvalitet, testnivåer, ansvar, strategi och målsättning med kvalitetsarbetet. Med rätt angreppssätt kan kvalitet gå från att vara en börda, till att bli enabler - som möjliggör långsiktigt hållbar utveckling med förutsägbarhet, nöjda användare, produktägare och ökat teamarbete. Martin Fowler, en av medförfattarna till agila manifestet, använder orden: "High quality software is cheaper to produce".

Kursen "Kvalitetssäkring för team" ger ditt team en gemensam grund att utgå från. Under kursen går vi igenom hur man kan arbeta proaktivt för att skapa underlag för utveckling och test som ger snabb feedback och minimerar risken för oplanerat arbete. Givetvis går vi även in på olika sätt att planera, genomföra och utvärdera tester under sprinten, samt hur vi kan mäta kvalitet, sätta kvalitetsmål och arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar.

Genom att samla hela teamet under en dag med teori, övningar och interaktion skapar vi förutsättningar för ett lyckat kvalitetsarbete.

Läs mer om kursen

Vill du veta hur vi kan hjälpa er med kvalitetssäkring? Välkommen att höra av dig!

Anders Eng

Anders Eng

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll