Hoppa till innehåll
Affärsutveckling

7 IT-trender 2023

I det ständigt föränderliga digitala landskapet är det inte alltid lätt att hänga med. Våra experter har därför listat sju trender inom IT som du bör känna till inför 2023. Om du har svårt att navigera i havet av utmaningar och potentiella lösningar finns vi här för att hjälpa dig.

Porträttbild på en vänlig robot med stora ögon.

1. Investeringarna i förändringsledning ökar

Trenden är tydlig. Fler och fler verksamheter ser att man inte kan driva IT-projekt eller affärskritiska transformationer utan att samtidigt hantera organisation, verksamhetsprocesser och människor. Ytterligare investering i förändringsledning och tillämpning av modeller som till exempel Proci ADKAR kommer att öka. En förändring i form av ett nytt system kräver en organisation som är redo att ta emot den nya lösningen. Det kräver ett strukturerat och ihärdigt förändringsledningsarbete med verksamheten parallellt med de stora digitaliseringsinitiativen.

Erbjudande inom Ledning & Styrning

2. ERP och standardsystem fortsätter växa

Under pandemin trodde många att ERP-projekten skulle ställas in eller skjutas upp, men så blev inte fallet. Investeringarna i ERP-system ökade i stället. Denna trend har fortsatt under 2022 och vi ser inte att den kommer att avta under 2023. ERP och standardsystemen utgör bottenplattan för effektivisering genom digitalisering likväl som för affärsutveckling. ERP har kommit att bli förutsättningen för att bygga agila och kundnära lösningar på toppen. Under 2023 kommer investeringarna att gå från SAP ECC till SAP S/4 HANA att öka markant.

Erbjudande inom ERP & Affärssystem

3. Användningen av animation och motion ökar

Animationer och motion blir alltmer populära i användargränssnitt. Det blir mer och mer vanligt att se subtila animationer som används för att lägga till lite rörelse och personlighet till gränssnitt. Tänk dock alltid på tillgänglighet och att det ska finnas ett syfte.

5 tips på hur animation/motion kan lyfta din UI-design:

  • Det kan guida användare genom ett gränssnitt
  • Det kan ge en känsla av personlighet till en design
  • Det kan göra ett gränssnitt mer engagerande att använda
  • Det kan ge feedback på ett mer naturligt sätt
  • Det kan hjälpa att förbättra användarupplevelsen

Erbjudande inom UX & Design

4. Headless CMS på uppgång igen

För några år sedan var det en stor hype runt omkring headless CMS. Marknaden var då ganska omogen för detta, men är nu mer van att jobba utefter ett sådant tänk. Nu ser vi en ökad trend igen där både CMS och e-handel går mot att sättas upp i en headless för att öka Customer Experience (CX) mellan olika plattformar och kanaler. Flera av de stora spelarna inom områdena erbjuder idag ett headless alternativ.

Erbjudande inom Webb & E-handel

5. Beställningar av IT-tjänster görs alltmer från verksamheten

Vi ser att fler inköp av både IT-konsulter och IT-system, görs alltmer från verksamheten till skillnad från tidigare då primärt IT-avdelningen stod för dessa. Vi behöver därför anpassa oss genom att skapa fler kontaktytor inom våra kunders hela organisation, från verksamhet till IT, samt stötta med teknisk kunskap så att kvaliteten upprätthålls genom hela transformationen.

Erbjudande inom Test & Kvalitet

6. SAFe (Scaled Agile Framework) fortsätter växa

SAFE 5.0 är här och fokus ökar på att få in verksamheten inom SAFe. Hos våra kunder ser vi att det skapas verksamhetståg för att driva den digitala transformeringen. Investeringarna i SAFe kommer att öka de närmaste åren då det inte finns någon tydlig konkurrent i dagsläget för organisationer som vill jobba agilt i stor skala. Kvalitetstänket är dock lätt att missa inom SAFe då “kvalitet ska byggas in”.

Erbjudande inom Test & Kvalitet

7. AI-assistans under utvecklingsarbetet

Verktyg för ”code completion” och automatgenererad kod har funnits under lång tid. Med Github Copilot, som kom ut i skarp version under 2022, tas ytterligare ett steg med ett verktyg som lärt sig skriva fungerande kod. Koden skapar lösningar på problem som kan beskrivas semantiskt direkt i utvecklingsmiljön. Detta sparar mycket tid och kommer att vara något som behöver finnas i varje utvecklares verktygslåda mycket snart. En problematisering som behöver tydliggöras är att utvecklarna själva fortfarande ansvarar för den kod de plockar från dessa verktyg – man kommer inte kunna skylla på någon annan.

Erbjudande inom Utveckling

Behöver du hjälp med att dra nytta av dessa IT-trender på bästa sätt? Vi är 250 konsulter med expertis inom IT, management och design. Välkommen att växa tillsammans med oss!

Så kan vi hjälpa dig

Relaterat innehåll