Hoppa till innehåll
Kvalitetssäkring

Teknisk testare bidrar till högre kvalitet genom testning och samarbete

Att arbeta som teknisk testare innebär en varierande vardag där uppgifterna ofta skiljer sig beroende på projekt. I teamet bidrar den tekniska testaren till att skapa högkvalitativa produkter genom att till exempel skriva testfall och testa mjukvara. Som teknisk testare är det fördelaktigt att vara nyfiken, ha teknisk kompetens och en vilja att lära sig nya saker. I den här artikeln ger Zingtons tekniska testare David Hellmyrs djupare insikter i vad yrket innebär.

Två händer pekar på en datorskärm.

Hur är det att jobba som teknisk testare?

Arbetet som teknisk testare är ofta väldigt varierande, särskilt mellan olika projekt och uppdrag. Varje projekt använder olika tekniker, men i grunden handlar det alltid om manuell och agil testning med olika tekniska inslag.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

I mitt nuvarande uppdrag, som i de flesta andra, börjar vi varje dag med en standup där vi går igenom dagens arbetsuppgifter. Vi identifierar hinder och ser till att utvecklingen flyter på som den ska. Resten av dagen kan variera mycket beroende på var i utvecklingsfasen teamet befinner sig. En stor del av tiden går till att läsa krav, skriva testfall, förbereda testdata eller utföra manuell testning i gränssnitt eller backend.

Det är givande att jobba som teknisk testare i ett team där alla strävar mot samma mål. Att hitta buggar är viktigt, men den verkliga glädjen ligger i att utveckla en bra produkt tillsammans med utvecklare, kravställare och produktägare. Det absolut bästa tycker jag är möjligheten att ständigt få lära sig nya tekniker.
- David Hellmyrs, teknisk testare på Zington

Vad krävs det för att jobba som teknisk testare?

Jag tror att man kommer långt med en vilja att lära sig. Man behöver inte ha en treårig teknisk utbildning, utan som jag ser det så lär man sig mycket genom praktiskt arbete och att testa nya saker. Som testare är det generellt sett bra att ha ett öga för detaljer, en förmåga att tänka ”utanför boxen” och inte anta att saker fungerar bara för att det verkar enkelt. Samarbetsförmåga är också viktigt då en stor del av jobbet handlar om att kommunicera med teamet och kollegor.

Vilka tips kan du ge till någon som vill jobba som teknisk testare?

Ta vara på varje tillfälle att lära dig ny teknik som dyker upp i arbetet. Ställ gärna frågor till utvecklarna och var inte rädd för att ställa ”dumma frågor”. Om möjligheten finns, skugga gärna en utvecklare och lär dig mer om själva kodningen.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

Testning blir alltmer teknisk, så ju mer man utvecklas tekniskt, desto bättre. Samtidigt måste man kunna hantera manuell testning, eftersom den alltid kommer att ha sin plats.

Vem borde jobba som teknisk testare?

Den som har ett intresse för testning! Jag tror att få växer upp med tanken att de ska bli testare, men när man väl befinner sig där och jobbar i ett team med ett gemensamt mål är det fantastiskt. Man bör inte vara rädd för nya utmaningar, utan omfamna dem med stolthet över sitt arbete. Fortfarande finns många som inte förstår testningens verkliga värde.

När har du extra roligt på jobbet?

När jag testar nya saker vi utvecklar eller diskuterar med utvecklare eller någon annan ur teamet om hur vi ska lösa saker på bästa sätt.

Hur ser du på framtiden inom teknisk testning?

Ju mer teknisk kunskap man har desto bättre. Jag tror testning blir alltmer tekniskt, men de manuella testerna kommer nog alltid finnas kvar till viss del så länge det är människor som i slutändan ska använda produkten som utvecklas.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll