Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Att jobba som tillgänglighetsspecialist

En digital tillgänglighetsspecialist säkerställer att webbplatser, mobilapplikationer och digitalt innehåll är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Detta är särskilt viktigt eftersom alla webbar och appar i Sverige måste uppfylla kraven i tillgänglighetslagen senast den 28 juni 2025. Det finns därför en stor efterfrågan på experter som kan hjälpa företag och organisationer att uppfylla dessa krav och skapa tillgängliga digitala lösningar för alla.

En person som skriver på en bärbar dator.

Vad gör en tillgänglighetsspecialist?

En tillgänglighetsspecialist granskar och analyserar digitala lösningar, inklusive webbplatser, appar och dokument, utifrån standarden WCAG 2.1 för att säkerställa att de är tillgängliga. Jag hjälper alltså företag att skapa digitala lösningar som är användbara för så många människor som möjligt, oavsett deras förmåga eller funktionsvariation. Jag utbildar också kunder och kollegor i ämnet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb att jag är med och arbetar för en mer inkluderande framtid, där alla kan ta del av digitala tjänster, oavsett deras förutsättningar. Jag känner en stolthet i att jag kan vara med och bidra till att minska klyftan mellan de som har tillgång till digitala tjänster och de som inte har det.

Hur kan dina arbetsuppgifter se ut?

Arbetsuppgifterna inkluderar att ha dialog med kunder och samarbeta för att skapa en gemensam förståelse för vilka krav och behov som finns. En viktig del av arbetet är att utföra en noggrann analys vilket börjar med automatiserade tester för att få en överblick. Därefter genomförs en manuell granskning av kod för att hitta ytterligare problem. Efter analysen skriver jag en rapport med fynden. Jag hjälper kunden att hitta sätt att lösa eventuella problem och ger råd om hur de framöver kan arbeta med tillgänglighet i fokus. Det är en kontinuerlig process att säkerställa att digitala lösningar är tillgängliga och användbara för så många människor som möjligt, och tillgänglighetsspecialister har en viktig roll i den processen.

Vad krävs för att jobba som tillgänglighetsspecialist?

För att jobba som tillgänglighetsspecialist bör du ha ett intresse för att hjälpa människor och en vilja att göra digitala lösningar tillgängliga för alla. Det krävs även kunskaper om standarden WCAG 2.1 och grundläggande kunskaper i HTML/CSS/JS. Det är fördelaktigt att ha ett öga för detaljer och samtidigt ha förmågan att ta ett helhetsgrepp för att förstå hur olika delar av en lösning påverkar användbarheten för personer med funktionsvariationer. För att bli en tillgänglighetsspecialist kan man skaffa sig kunskaper genom utbildning, erfarenhet och vidareutbildning inom området.

Hur har din resa sett ut?

Min resa för att bli tillgänglighetsspecialist började när jag efter flera år inom detaljhandeln bestämde mig för att byta karriär och arbeta med människor inom IT-branschen. Efter att ha gått en tvåårig YH-utbildning på Nackademin, fick jag mitt första jobb som Frontend-utvecklare på en konsultfirma. Efter bara några månader blev WCAG 2.1 och DOS-lagen (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) aktuella, vilket gjorde att jag började lära mig mer om digital tillgänglighet. Jag gjorde analyser av webbplatser inom offentlig sektor utifrån de nya lagkraven, höll föreläsningar om ämnet och utbildade kunder och kollegor. Med tiden blev mitt fokus alltmer inriktat på tillgänglighet, och jag blev mer och mer intresserad av att arbeta som tillgänglighetsspecialist. Jag är nu även certifierad Web Accessibility Specialist (WAS).

Hur tror du att efterfrågan för tillgänglighetsspecialister ser ut framöver?

Efterfrågan för tillgänglighetsspecialister kommer sannolikt att öka i framtiden eftersom det finns en ökad medvetenhet om digital inkludering och vikten av att tillhandahålla tillgängliga IT-lösningar. Utöver att tillgänglighetslagen snart träder i kraft ser många organisationer tillgänglighet som en konkurrensfördel och en del av deras företagsvärdegrund.

När har du särskilt roligt på jobbet?

Det är särskilt roligt på jobbet när jag kan se att mina kunder eller kollegor börjar förstå vikten av att skapa inkluderande produkter och tjänster, och när de upptäcker att det faktiskt inte behöver vara så komplicerat att skapa tillgängliga lösningar. Det ger mig energi och motivation att fortsätta arbeta för en mer inkluderande framtid.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av eventinbjudningar, nyheter och insikter om den senaste tekniken och trenderna på marknaden.

Tack & kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!