Hoppa till innehåll
En öppen laptop vilar på ett svart bord, skärmen visar ett analysresultat av en webbplats tillgänglighet.

Ta första steget mot en mer tillgänglig hemsida

Zingtons tillgänglighetsanalys är en initial bedömning av hur er hemsida står sig mot det nya tillgänglighetsdirektivet. I analysen får ni värdefulla insikter som hjälper er förstå vad ni behöver göra för att undvika sanktioner när de nya lagkraven träder i kraft 2025. Ni får också konkreta råd på vad ni behöver göra för att öka tillgängligheten och hur våra tillgänglighetsexperter kan stötta er på vägen.

Få en kostnadsfri mikroanalys av er webbplats ur ett tillgänglighetsperspektiv

Mikroanalysen är en initial bedömning hur er webb möter kraven och konkreta råd vad ni behöver göra för att öka tillgängligheten och undvika sanktioner. SCB uppskattar att cirka 36% av befolkningen lever med någon form av funktionsnedsättning. Har ni en otillgänglig webb riskerar ni därför att utesluta en stor potentiell kundgrupp från att interagera med er hemsida.

Vi identifierar kritiska områden där er webbplats riskerar att inte möta kraven samt eventuella hinder som kan försvåra för användarna att fullt ut interagera med ert innehåll. Ni får också konkreta råd på vad ni behöver göra för att öka tillgängligheten och hur Zingtons tillgänglighetsexperter kan stötta er i arbetet.

Vi fokuserar analysen på kritiska aspekter såsom:

  • Navigation
  • Alternativ text för icke-textinnehåll (bilder, illustrationer och filmer)
  • Skärmläsartillgänglighet
  • Andra viktiga tillgänglighetsfunktioner

Fyll i formuläret för att få en kostnadsfri tillgänglighetsanalys. Kontakta mig vid frågor!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & DesignHur går mikroanalysen av er webbplats till?

För att kunna sätta ihop analysen behöver vi dina kontaktuppgifter och webbplatsens URL. Efter det kommer våra tillgänglighetsspecialister att genomföra en granskning av webbplatsen. Mikroanalysen innebär inga andra förpliktelser från er.

Rapporten skickas till din e-postadress inom max fem arbetsdagar. Den sammanfattar våra insikter, inklusive vanliga fel samt några förslag på förbättringar som kan göras för att öka tillgängligheten. Denna analys ska fungera som ett verktyg och ge bättre förståelse för webbplatsens tillgänglighetsstatus och vägleda dig mot nästa steg.

Lag på tillgänglighet för E-handelsaktörer juni 2025

I juni 2025 träder en ny tillgänglighetsförordning i kraft som omfattar bland annat e-handelsföretag. Lagen kräver att webbplatser och applikationer är helt tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsvariationer, såsom nedsatt syn, hörselnedsättning eller rörelsehinder. Denna lagstiftning, en del av EU:s initiativ för att göra digitala tjänster mer inkluderande, ställer krav på att digitalt innehåll och tjänster ska uppfylla internationella standarder för tillgänglighet.

Syftet är att säkerställa att alla användare, oavsett fysiska eller kognitiva förmågor, kan ta del av digitalt innehåll och tjänster på ett likvärdigt sätt. Detta markerar ett viktigt steg mot ett mer inkluderande digitalt samhälle där teknik fungerar som en bro och inte som en barriär. Detta ställer nya krav på webbplatser och applikationer som måste nå upp till kraven på exempelvis navigerbarhet och skärmläsartillgänglighet. Zingtons tillgänglighetskonsulter hjälper er att uppnå tillgänglighet innan lagen träder i kraft.

Läs mer om tillgänglighetslagen

 

Vårt tillgänglighetserbjudande

Relaterat innehåll