Hoppa till innehåll
Laptop som visar en suddig bild som är otillgänglig.

Tillgänglighet

Att skapa en tillgänglig tjänst handlar om att göra den inkluderande och användbar för alla. Målet med tillgänglighetskrav är att säkerställa jämlik tillgång till information och tjänster, oavsett om användaren har nedsatt syn, hörsel, rörlighet eller andra funktionsvariationer. Detta kräver anpassningar i design, teknik och innehåll, så att varje användare kan interagera med tjänsten på lika villkor, även med hjälp av teknologiska hjälpmedel.

Digital inkludering blir kommande lagkrav

Bättre digital tillgänglighet är just nu på väg att bli allt viktigare. Snart, 28 juni 2025, kommer nya hårdare lagkrav som gäller privata aktörer. Lagen innebär att alla nya digitala tjänster som riktar sig till allmänheten måste uppfylla vissa tillgänglighetskrav enligt de internationella standarderna WCAG 2.1 och EN 301549. Privata företag behöver därför se över och anpassa sina digitala lösningar, så att de inkluderar alla användare och kan undvika att diskriminera på grund av funktionsvariationer.

När ni förbättrar tillgängligheten ökar ni inte bara antalet användare som kan dra nytta av era tjänster, även lojaliteten och konverteringsgraden för befintliga användare blir högre.

Hur vi kan hjälpa

Tillgänglighetsspecialister för hållbara digitala lösningar

Vårt team av designers och utvecklare har lång erfarenhet och jobbar redan idag med att analysera och anpassa digitala tjänster för full tillgänglighet. Vi har också experter med fokus på olika delar av tillgänglighet inom utveckling, UX-design, digital design och skrivande.

Våra experter stöttar dig genom hela processen med sin djupa kunskap inom området. De känner väl till de lagar och riktlinjer som berör dina tjänster. De kan också utbilda dig och andra i hur du tillämpar tillgänglighet, inkludering, internationella standarder och lagkrav.

Relaterade insikter

Kurser i tillgänglighet

En peson använder ett hjälpmedel för funktionsnedsättning.

Digital tillgänglighet för team

Lär er vad tillgänglighet är, hur ni skriver tillgängligt och hur ni enkelt kan testa om det finns problem på webbplatsen. Kursen kombinerar teori, praktiska övningar och interaktion med samtliga deltagare.

Ett bord med en anteckningsbok och en bärbar dator.

Skriva tillgängligt – för dig som arbetar med digitalt innehåll

Lär dig vad tillgänglighet är, hur du skriver tillgängligt och hur du enkelt kan testa om det finns problem på din webbplats.

Vill ni framtidssäkra era digitala kanaler med tillgänglighet? Hör av dig!

Tommy Marshall

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Skicka ett meddelande

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå nästa nivå? Välkommen att skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort!