Hoppa till innehåll
E-handel

Så ökar du synligheten på Amazon med hjälp av annonsering

För företag som antingen är etablerade på Amazon eller överväger en etablering är annonsering en av de viktigaste metoderna för att få fler konverteringar, öka varumärkeskännedom och leda trafik till produkter. Konsumenter klickar i regel bara på de produkter som rankas högst i sökresultaten ochdet är därför viktigt att arbeta med både annonsering och SEO.

En mobiltelefon med amazons logo med vit bakgrund på skärmen.

Att lyckas på Amazon

För att annonsera på plattformen krävs ett ”Professional”-säljarkonto och den som registrerar sig i Amazons varumärkesregister (Amazon Brand Registry) får dessutom tillgång till ännu fler funktioner. Varumärkesregistret är till för varumärkesägare och ger kontroll över hur varumärket representeras på Amazon.   

För att lyckas på Amazon är det viktigt att gå igenom följande annonserings-steg: 

 • Inriktningsmetoder  
 • Matchningstyper (manual targeting)  
 • Budstrategi  
 • Granskning av kampanjresultaten  
 • Rapporter och nyckelparametrar  
 • Framgångsfaktorer: Optimeringsstrategi  

Hur fungerar annonsering på Amazon?   

Amazons annonseringsverktyg heter Amazon Advertising och följer en auktionsbaserad modell, som kallas PPC (pay per click) eller CPC (cost per click). Modellen går ut på att företagställer in det belopp de är villiga att betala, per klick, och kostnaden dras enbart om någon klickar på annonsen. Det högsta budet vinner annonseringen och belönas med synlighet. Vinnaren av budrundan betalar sedan enbart strax över det näst högsta budet. Om till exempel säljare A lägger ett bud på 10 kr, medan säljare B lägger ett bud på 8,5 kr, vinner säljare A budrundan, men betalar bara 8,51 kr per klick.   

Det finns tre huvudsakliga annonseringsmöjligheter på Amazon:   

1. Sponsored Products  
2. Sponsored Brands  
3. Sponsored Display   

Sponsored Products är individuella produktannonser som kan visas på sökresultatsidor, kategorisidor eller produktsidor. Sponsored Brands visar företagets logotyp och ett urval av upp till tre produkter. För att kunna använda Sponsored Brands måste du vara registrerad i Amazons varumärkesregister (Brand Registry). Sponsored Display är annonser som kan visas även utanför Amazon, i andra sociala nätverk, för att locka nya potentiella kunder till Amazon-butiken.   

Det första steget vid skapande av annonser är att ange annonseringens mål. Det är möjligt att välja mellan ökad försäljning och ökad varumärkeskännedom. När målet är fastslaget är det viktigt att välja vilka produkter som ska annonseras. En bra strategi, som vi rekommenderar, är att börja med de bästsäljande produkterna. 

Inriktningsmetoder  

När produkterna har valts är det dags att välja mellan automatisk eller manuell inriktning. Automatisk inriktning innebär att Amazon matchar produktinformationen mot relevanta sökord. Detta är ett bra tillvägagångssätt i uppstartsfasen, eller om du inte är säker på vilka sökord som leder till mest försäljning. Efter en tid kan det vara strategiskt smart att istället använda manuell inriktning, genom att identifiera sökord (från automatisk inriktning) som har lett till mest försäljning.  

När det gäller manuell inriktning finns det så kallade ”match types”, som anger hur bred eller smal inriktningen är. Det finns i första hand fyra ”match types”: 

 • Broad match: sökorden behöver inte anges i en specifik ordning, så länge båda orden ingår i meningen.  
 • Phrase match: Här måste sökorden vara i samma ordning. Andra nyckelord kan inkluderas före eller efter, som exempelvis ”wireless speaker”.   
 • Exact match: Sökordet måste vara exakt, det vill säga inga andra ord kan inkluderas före eller efter.   
 • Negative phrase or exact match: Om det finns sökord som leder till klick, men visar sig vara irrelevanta för dina produkter kan du ange ”negative phrase”, för att undvika att betala för klick som inte leder till konvertering. 

Budstrategi  

När ”match type” har bestämts är det viktigt att ha en bra budstrategi. På Amazon Advertising finns det finns 3 strategier som är bra att förhålla sig till. Dessa är Dynamic bidding, Dynamic bids-down och fixed bid. Amazon baserar annonser på en auktionsmodell, där säljare tävlar om det högsta budet. För sponsored products är det bra att nyttja dynamic bidding, vilket innebär att Amazon optimerar buden för sponsored products. Amazon optimerar då buden utifrån sannolikheten för konvertering (försäljning). Dynamic bids-down innebär att Amazon bara justerar buden nedåt om sannolikheten för konvertering är låg.  Den sista strategin är fixed bid, vilket innebär att ett belopp fastställs som inte justeras upp eller nedåt. 

Rapporter och nyckelparametrar – granska kampanjresultaten   

Det är viktigt att granska kampanjdata kontinuerligt för att göra justeringar som optimerar annonserna. På så vis ökar sannolikheten för konvertering. En genomgång av kampanjresultaten kräver ackumulerad data och det är därför rekommenderat att vänta minst en vecka med att hämta samla in data.  

Det finns särskilt två nyckelparametrar som är viktiga att hålla reda på:   

 • Average Cost of Sales (ACOS)  - Annonskostnader/försäljning  
 • Return on Advertising Spend (ROAS)  - Försäljning/annonskostnader  

Vad dessa bör ligga på beror på din marginalbild och dina mål. Average Cost of Sales är den procentandel av direktförsäljningen som du tjänat in från annonseringen. Ju högre ACOS, desto mer spenderas på annonsering, per försäljning. ROAS är motsatsen till ACOS och berättar om hur effektiva annonserna är på att driva försäljning. Ju högre ROAS, desto effektivare annons.  

Både ACOS och ROAS mäter kampanjernas försäljningseffektivitet. Det är i allmänhet bättre att ha så låg ACOS som möjligt och en så hög ROAS som möjligt. Ju lägre ACOS, desto effektivare är kampanjen, eftersom en lägre procentandel av försäljningen går till annonsering. Att ha en låg ACOS är även fördelaktigt för att minimera annonskostnader. Det är dock viktigt att se detta i förhållande till dina mål. ACOS är exempelvis något högre om fokus ligger på ökad synlighet för nya produkter, eftersom mer pengar läggs på annonsering. Om målet är att maximera sin vinst är det låg ACOS som gäller. Det är viktigt att hitta en balans mellan synlighet och vinst. Om det primära fokuset är att maximera vinsten bör produkter med hög ACOS tas bort från kampanjen och fokus bör ligga på bästsäljande produkter.   

Ett bra tips är att dra nytta av Amazons rapporter. Ladda därför ned deras rapporter, för att göra optimeringsjusteringar i tid och på så sätt öka sannolikheten till ökad försäljning. 

Öppna rapport för Sponsored ads på Amazon

Optimeringsstrategi för Amazon  

 • Använd annonsering från start och jobba kontinuerligt med optimering   
 • Annonsera med både sponsored products och sponsored brands  
 • Lägg till relevanta nyckelord/sökord (minst 30)  
 • Använd den mest effektiva matchningstypen för sökord  
 • Använd produktinriktning (individuella produkter eller kategorier)  
 • Använd dynamisk budgivning för att låta Amazon optimera dina sponsrade produkter  
 • Amazon föreslår budbelopp baserat på liknande produkter – se om dina bud är konkurrenskraftiga  
 • Gör budjusteringar för annonsplaceringen för ökad synlighet och fler visningar för en viss sponsrad produktplacering  
 • Granska resultaten regelbundet för att optimera kampanjer med hjälp av annonseringsrapporter 
 • Öka budgeten för kampanjer som ofta får slut på pengar  

Se vårt erbjudande

Relaterat innehåll