Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Uppmärksamma Global Accessibility Awareness Day med oss på Zington!

Idag, den 16 maj, vill vi uppmärksamma Global Accessibility Awareness Day (GAAD). Denna dag ger oss tillfälle att reflektera över de framsteg vi har gjort och de utmaningar som många av oss fortfarande står inför i vårt arbete med att uppfylla tillgänglighetskraven som blir lag från och med år 2025.

Global Accessibility Awareness Day logga

Hur arbetar ni med digital tillgänglighet idag?

Följande frågor kan du ställa dig själv för att få ett uppfattning om hur hur ni arbetar med tillgänglighet:

  • Hur brukar vi jobba med granskning av tillgänglighet av vår webb
  • Hur ofta testar vi vår webb med hjälp av en screen reader?
  • Har vi testat och har koll på färgkontraster så att våra användare kan nyttja våra tjänster i solskenet - nu när solen äntligen är här?
Laptop som visar en suddig bild som är otillgänglig.

Många hemsidor har för låg kontrast

När vi läser rapporten The WebAIM Million 2024, som visar tillgängligheten på de 1 000 000 mest besökta hemsidorna, blir det tydligt att vi är många som har en viktig uppgift framför oss innan sommarsemestrar! Det mest förekommande felet är låg kontrast mellan text och bakgrund, vilket är förvånande då detta fel är bland de enklaste problemen att fixa. Detta understryker vikten av en noggrann designprocess. 

Här är tre enkla steg du kan vidta:

  • Mäta kontraster på din webb med hjälp av till exempel WebAIM Contrast Checker.
  • Ta fram färger som möter kortast kraven.
  • Ändra färger på hemsidan.

Just nu! Få en kostnadsfri mikroanalys av er hemsida ur ett tillgänglighetsperspektiv

Har ni koll på hur tillgänglig er webbplats är? Nu erbjuder vi en kostnadsfri granskning av er webbplats eller digitala plattform. Granskningen innehåller en kort analys och konkreta råd hur ni bör gå till väga för att uppfylla de nya kraven och omfattar både design och utveckling, vilket är avgörande för att skapa en tillgänglig och inkluderande digital närvaro.

Läs merDe andra mest förekommande felen från rapporten är:

  • Bilder utan alt-texter, vilket begränsar tillgängligheten för personer med synnedsättning.
  • Formulärfält som saknar tydliga etiketter.
  • Länkar och knappar som inte beskriver deras destination tydligt, t.ex. ”Klicka här” eller ”Fortsätt”, vilket kan förvirra användaren.

Vi finner det intressant att användandet av ARIA-kod (Accessible Rich Internet Applications), som används för att personer med hjälpmedel ska kunna ta del av webbplatser, har ökat det senaste året vilket är en positiv trend. Dock visar rapporten att webbsidor som använder ARIA också tenderar att ha fler antal fel än de som inte använder det, vilket understryker behovet av fördjupade kunskaper och bättre implementering. Ett extra granskande öga på ARIA-koden kan man vinna mycket på.

För de som är intresserade så finns det fler fynd på enkla förbättringar att vidta i WebAIM Million-rapporten.

Låt oss tillsammans dra nytta av dessa trender och fortsätta vår strävan mot digital inkludering. Vi är engagerade i att göra internet till en mer välkomnande plats för alla. 

Vårt tillgänglighetserbjudande

Vill ni framtidssäkra era digitala kanaler med tillgänglighet? Hör av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll