Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Ny lag – digitala tjänster tillgängliga för alla

Den 28 juni 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft. Den innebär att digitala produkter och tjänster måste vara tillgängliga för alla användare, även de med funktionsvariationer. För att hjälpa sina kunder leva upp till lagkraven har Zington och Accessibility Cloud skapat ett erbjudande med konsultexpertis och en digital tjänst för analys av tillgänglighet som förbättrar kundupplevelsen.

En leende man och en kvinna som står i ett elegant rum med en kakelugn i bakgrunden.

Denna artikel publicerades i Dagens industri den 9 maj 2023.
Läs artikeln i Di här.

– Banksektorn är en av de som påverkas mest av den nya lagen eftersom i stort sett alla har en digital banktjänst, säger Jan Lundin, vd och grundare av Accessibility Cloud och expert på tillgänglighet inom elektroniska kommunikationstjänster.

Den nya lagen baseras på det europeiska tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act, och gäller alla elektroniska kommunikationstjänster, som webbplatser, appar, e-handel, e-böcker, bank-, och resetjänster. Direktivet går ut på att digitala produkter och tjänster måste vara inkluderande och kunna användas av alla, även av äldre och personer med funktionsvariationer som nedsatt syn, färgblindhet eller hörselnedsättning. Dessa krav har tidigare bara gällt offentlig sektor men från och med juni 2025 omfattas även privata aktörer.

– Digital inkludering är viktigt för oss på Zington. Vi jobbar nära användarna och tänker mycket på dem när vi hjälper våra kunder att utveckla produkter och tjänster. Vi har en stark övertygelse om att god tillgänglighet gynnar digitala affärer. Och vi ser att samarbetet mellan UX, design, utveckling och webbredaktörer är avgörande, säger Veronica Wallström, Head of Design på Zington.

Fungerar det inte att använda en webbtjänst när de nya lagkraven är på plats så riskerar företaget både böter och att förlora kunder till andra leverantörer.
- Jan Lundin, Accessibility Cloud

Verktyg som möter lagkrav

Hur vet du då om ditt företags webbplats eller app når tillgänglighetsmålen? Det är just det som Zington och Accessibility Cloud hjälper till med. Accessibility Cloud är en tjänst som analyserar nivån på tillgängligheten, vad som behöver åtgärdas för att förbättra kundupplevelsen på webbplatsen och om den lever upp till de nya lagkraven. Den automatiska analysen ger insikter i användarnas interaktion och identifierar förbättringsområden.
– Man kan gå in och testa sin webbsida redan idag och se hur dess tillgänglighet kan förbättras, säger Jan Lundin.

När analysen är gjord kan Zingtons konsulter lösa de problem som identifierats.
– Det kan vara knappar eller textstycken som har dåliga kontraster, eller en bild som saknar en alt-text så att den inte kan läsas i talsyntes. Vi granskar även den tekniska lösningen, till exempel att alla element kan användas av de som navigerar med tangentbordet. Det handlar också om att få igång dialogen och öka förståelsen för vad tillgänglighet innebär, säger Veronica Wallström.

Kunskap och erfarenhet

Zingtons konsulter har stor erfarenhet av tillgänglighetsanpassning, bland annat från myndighetsarbete, men de jobbar även med att utbilda sig och sina kunder i frågan.
– Våra designers och utvecklare har tillgänglighetsexpertis och jobbar redan idag med anpassningar och nulägesanalys av befintliga tjänster. Vi kommer att ha ett antal kostnadsfria webinarier framöver där alla som är intresserade kan delta och i höst kommer vi även erbjuda kurser i tillgänglighet. Det här är angelägen kunskap som vi ser blir alltmer viktig, säger Veronica Wallström.

Jan Lundin håller med. Även om det är drygt två år kvar innan lagen träder i kraft rekommenderar han att sätta igång redan nu.
– För banksektorn tror jag inte att det blir ett problem, de är så vana att jobba med befintliga och nya lagkrav. Men det är bra att tänka långsiktigt och skapa en process så att tillgänglighet blir en naturlig del av företagets alla digitala plattformar. Fungerar det inte att använda en webbtjänst när de nya lagkraven är på plats så riskerar företaget både böter och att förlora kunder till andra leverantörer, avslutar han.

Se vårt erbjudande

Relaterat innehåll