Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Är ni redo för de nya lagkraven på tillgänglighet?

Det är dags att ta tempen på dina webbplatser och andra digitala plattformar inför 2025 och de nya lagkraven. Är ni tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariationer? Zington kan hjälpa er göra en snabb första granskning av design, text och kod för att se om ni lever upp till de högt ställda kraven.

Närbild av en bärbar dator med ett hjälpmedel för blindskrift framför.

Om bara två år, i juni 2025, ska EU:s direktiv om tillgänglighet träda i kraft. Då måste alla varor och tjänster, webbsidor och appar som riktar sig från företag till konsumenter vara tillgängliga. Det finns vissa övergångsbestämmelser, men också krav från bland andra funktionsrättsrörelsen om att skärpa den svenska lagtexten ytterligare, innan vår ”Lag om tillgänglighet till produkter och tjänster” träder i kraft.

Vi kan hjälpa er få värdefulla insikter om vad tillgänglighet för business-to-consumer innebär för just ert företag och hur ni redan nu kan förbereda er. Vi kan också hjälpa er genomföra de förändringar som behövs.

Vi hjälper er uppfylla kraven på tillgänglighet

Vi gör först en snabb inledande granskning av hur er text och visuella design fungerar för personer med olika funktionsvariationer och hur ert användargränssnitt fungerar med olika verktyg för tillgänglighet. Efter vår analys redovisar vi resultaten och resonerar tillsammans med er kring hur ni kan förbättra plattformen och vad ni kan börja med. Vi talar också om var era designers och utvecklare kan hitta mer exakta beskrivningar av vad som krävs för att uppfylla kriterierna i den nuvarande standarden för tillgänglighet, WCAG 2.1. Har ni inga egna designers och utvecklare kan våra konsulter hjälpa till med anpassningen.

Vår partner Accessibility Cloud ger nya möjligheter

Med hjälp av vår partner, Accessibility Cloud, kan ni nu enkelt och snabbt dessutom få tillgång till kontinuerlig analys av hur tillgängliga era digitala plattformar är. Data från den automatiska analysen kan också exporteras till era egna verktyg eller dashboards. Genom att kontinuerligt mäta er tillgänglighet kan ni även mäta förbättringar i förhållande till era KPI:er.

Tillsammans kan vi säkerställa en god användarupplevelse för era besökare och se till att er verksamhet har en digital närvaro som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Så vänta inte, ta tempen på era digitala plattformar idag. Kontakta oss för en första snabb granskning och säkerställ att er verksamhet är redo för framtiden.

Se vårt erbjudande

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag med tillgänglighet? Välkommen att kontakta mig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll