Hoppa till innehåll
Produktutveckling

Snabbare utveckling, lägre risk och kostnad i digitala projekt

Digitalisering är många gånger en förutsättning för att skapa framgång på marknader där konkurrensen är stenhård. Utmaningen med många digitaliseringsprojekt är att snabbt leverera värde till användarna utan att spränga budgeten. Utvecklingsprojekt förknippas ofta med höga kostnader, långa tidsramar och en osäkerhet kring om slutprodukten verkligen kommer få önskad effekt. Det här är varken kostnadseffektivt eller en garant för att slutprodukten uppnår önskat resultat. Så hur kan vi effektivisera utvecklingstiden och sänka kostnaderna, samtidigt som vi snabbt levererar värde till våra användare?

Hand som arrangerar post-it-lappar på en tavla under en användarcentrerad workshop.

Identifiera problemet och validera idéer

Till att börja med måste vi förstå varför digitala projekt tenderar att dra ut på tiden och överskrida budgeten. En av de stora bovarna är brist på tidig validering av idéer. Utvecklingsteam spenderar månader på att utveckla funktioner eller produkter som användarna inte finner värdefulla, vilket leder till förlorad tid och resurser men även missade intäkter. 
Lösningen är att prioritera projekt baserat på insikter från användarna, att anta en inkrementell och iterativ utvecklingsmetodik, samt att säkerställa tidig och kontinuerlig validering genom hela projektets livscykel.

Prioritera utvecklingstiden

Genom att prioritera utvecklingsinsatserna så att det som är mest värdefullt för både användarna och företaget utvecklas först, kan man säkerställa att resurserna används effektivt. Detta kräver en djup förståelse för användarnas behov och företagets affärsmål.

Vad krävs för att prioritera utvecklingstiden?

Till att börja med måste du samla in insikter och lära känna dina användare. Det kan göras på olika sätt, men för att verkligen förstå användarna på djupet är användarintervjuer en bra metod. Användarnas behov behöver sedan viktas mot företagets mål och prioriteringar samt vad som är lätt eller svårt att åtgärda tekniskt. Lågt hängande frukter representerar de åtgärder som är enkla att genomföra och samtidigt uppfyller både användarnas behov och företagets mål.

Inkrementell och iterativ utveckling

När du vet din prioritering börjar du med att utveckla en MVP (Minimum Viable Product) och arbetar sedan inkrementellt och iterativt utifrån den. Det innebär att du startar med att utveckla och lansera de mest kritiska funktionerna, som skapar värde för användarna och affären först Därefter läggs ytterligare funktioner till stegvis baserat på användarfeedback och datadrivna insikter. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att snabbt få ut något till marknaden som kan börja generera intäkter och värdefulla användardata.

Testa och validera tidigt för att jobba mot gemensamt mål

Att testa idéer tidigt, innan alltför mycket utveckling har skett, kan göras genom att validera koncept redan på designstadiet eller till och med på idéstadiet. Genom prototyper och användningstester kan feedback från potentiella användare snabbt samlas in. . Prototyper skapar samsyn inom projektet och förståelse inom verksamheten för vad som kommer utvecklas. Detta möjliggör även testning av flera idéer parallellt och minskar risken för att utvecklingstid läggs på funktioner som inte tillför värde för användarna eller affären.

Hur gör jag för att testa tidigt?

Hur du ska genomföra tester beror på hur långt du har kommit i processen. Är du på idéstadiet kan det räcka med att prata med potentiella användare om din idé. Men det vanligaste sättet är att man skapar någon form av prototyp. En prototyp är en enklare version av den tänkta produkten och används för att visualisera och testa de tänkta funktionerna, men den fungerar inte på riktigt. När du har skapat din prototyp är det dags för själva testet. Då bjuder du in potentiella användare att interagera med prototypen och samla in deras feedback.

Slutsats: Användarcentrerad produktutveckling är nyckeln till värdeskapande projekt

Genom prioritering baserat på användarbehov, inkrementell och iterativ utveckling samt tidig och kontinuerlig validering går det att effektivisera utvecklingstiden, sänka kostnaderna och snabbare leverera värde till användarna. Den här metoden optimerar resursanvändningen och främjar en mer användarcentrerad produktutveckling, vilket i slutändan leder till mer framgångsrika digitala projekt och minskar risken att utvecklingstid läggs på funktioner eller tjänster som inte skapar värde.

Med kompetenser inom UX-design och utveckling kan Zington hjälpa dig att effektivisera projekt och börja arbeta användarcentrerat, leverera snabbare och högre värde för era användare och ert företag. 

Vårt erbjudande

Vill ni jobba mer användarcentrerat? Välkommen att kontakta mig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Skicka ett meddelande

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå nästa nivå? Välkommen att skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort!Relaterat innehåll

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av eventinbjudningar, nyheter och insikter om den senaste tekniken och trenderna på marknaden.

Tack & kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!