Hoppa till innehåll
Testautomatisering

Zingtons ramverk om testautomatisering - TAF

På grund av avsaknad av ett tillräckligt bra testautomatiseringsramverk skapade Zingtons testavdelning ett eget. Ramverket fick benämningen TAF och används idag av ett 20-tal organisationer. Jörgen Damberg och Robert Larsson - experter inom testautomatisering, berättar om tankarna bakom TAF och varför det är viktigt att använda ett testautomatiseringsramverk.

Två män och en kvinna sitter vid ett bord med en bärbar dator.

Vad är ett testramverk och varför är det viktigt?

Ett testautomatiseringsramverk är ett gemensamt regelverk för att skapa automatiserade testfall. Ramverket behandlar exempelvis kodning, hantering av testdata och hur testobjektet kommunicerar.  

Det är betydelsefullt att ha ett testautomatiseringsramverk för att knyta ihop lösningen, så att rätt tester utförs, vid rätt tidpunkt och med rätt data, mot rätt målmiljö. Ramverket ser även till att rätt intressenter får resultatet av testet, på ett format som passar dem och säkerställer att testautomatiseringen blir så lättunderhållen som möjligt och ger bra underlag för felsökning.

Hur uppkom TAF och hur särskiljer det sig från andra ramverk?

Efter att ha jobbat med testautomatisering i ungefär 15 år, i ett tjugotal organisationer, där ett nytt ramverk skapats till varje nytt testautomatiseringsinförande, uppstod en vilja att skapa ett testramverk som var kompatibelt med varje införande. De testhjälpmedel som marknaden erbjöd verkade inte kunna tillhandahålla alla delar som ansågs nödvändiga, och då föddes idén till TAF. Några av grundtankarna med testautomatiseringsramverket var att det skulle vara effektivt att underhålla och stödja tester av alla teknologier, på alla testnivåer. Uppbyggnaden skulle även vara modulär, för att möjliggöra arbete med relativt små kodbibliotek. Initialt utvecklades TAF med Java som botten, men sedan några år tillbaka finns numera både en Java- och en C#-version. 

TAF är lättvindigt och anpassningsbart, men samtidigt kraftfullt och kompetent, vilket innebär att det passar de flesta typer av organisationer. Till skillnad mot andra ramverk, som ofta stödjer en eller två tekniker, ger TAF ger stöd för en mängd olika tekniker.  

Hur gör jag för att använda TAF?

TAF är helt Open Source, vilket innebär att vem som helst kan komma igång genom att gå in och starta ett exempelprojekt med TAF, eller på dess WiKi, eller dokumentation. För att komma igång krävs nedladdning av paket och sökvägar, läs mer i dokumentationen här.

Ramverket är skapat för att ta bort så många trösklar som möjligt för testautomatisering, så efter några timmar ska de första testfallen vara igång, i ett förvaltningsbart format. Det går att komma igång själv med de kodexempel som finns tillgängliga, men det går snabbare att komma igång med lite utbildning och coachning från våra TAF -experter. Ramverket är framtaget för att vara lättanvänt även för de med låg programmeringsvana. TAF ger en hel del stöd vid kodstruktur, så för den som har lite erfarenhet i programmering är det ett ypperligt tillfälle att utveckla sig. 

Se vårt erbjudande

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Carin Norling

Carin Norling

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll