Hoppa till innehåll
Utveckling

Mognadsgradens betydelse för definition of done inom DevOps

Definition of done (DoD) är ett vanligt begrepp i den agila världen för att beskriva standardaktiviteter som ska vara genomförda för att något ska kunna anses vara klart. Det kan vara att koden är incheckad, automatiserade testfall är skrivna, dokumentationen är skriven eller slutanvändarrepresentanten kan se den nya funktionaliteten på sin skärm och har godkänt denna. I den här artikeln går vi närmare in på DevOps och hur mognadsgraden hos en individ eller organisation kan ha betydelse för definition of done.

En grupp människor sitter vid ett bord.

Vad är DevOps?

DevOps är ett begrepp som står för Development och Operations och som går ut på att integrera utvecklingsteamen med operations. Det gör man för att minimera antalet handovers och för att få utvecklarna att ta ansvar för sin produkt över hela livscykeln. Kort kan man säga att DevOps är karakteriserad av delat ägarskap, automatiserade flöden, snabb återkoppling och även en förändrad kultur på arbetsplatsen. Många organisationer lider av att de inte får ut uppdateringar av sin mjukvara så fort som de vill vilket ofta beror på överlämningar mellan organisationssilos samt långa feedback-loopar på information. Det kan vara en lång resa att komma i gång med DevOps.

En grafisk bild som beskriver Devops Feedback Loop.

Erfarenhetens betydelse för definition of done

Team mognar med tiden genom att växa i erfarenhet och förståelse. För att DevOps ska fungera bra krävs ett moget team. Vi väljer att förklara hur erfarenhet påverkar definition of done genom att jämföra det med hur en person i olika åldrar upplever definition of done under bakning.

  • En fyraåring är nöjd med bakprocessen redan när degen är i munnen. De bryr sig väldigt lite om slutresultatet, och processen är inte av någon större oro. Deras definition of done är snabbast möjliga njutning av det goda.
  • En nioåring har lärt sig att bullen eller kakan oftast smakar bättre än degen – och ger dig mindre ont i magen. De har lärt sig stoltheten att skapa något. Deras definition of done är när de smakar på den färdiga bullen.
  • En tolvåring har lärt sig att andra blir glada när de får smaka på det som är bakat. Deras definition of done är när de får beröm när de serverar vad de bakat (och smaken av det goda såklart).
  • En tjugoåring vet (förhoppningsvis) att hela processen kring bakning är mer än så. Deras definiton of done är när allt är undanplockat, resterna inpackade och disken klar. I bästa fall är deras definition of done även skafferiet kontrollerat och påfyllt inför nästa bakning.

Som du förstår från exemplet så krävs det erfarenhet och en mognadsgrad för att allt ska fungera optimalt. Erfarenhet kommer inte omgående även om man har viljan och alla ambitioner i världen, men det hjälper för att snabba på processen.

Hur din organisation kommer i gång med DevOps

Att gå från en funktionsbaserad siloorganisation till en modern DevOps-organisation är ganska svårt eftersom förståelsen ofta saknas. Ni vet att något behöver förändras men det är ofta svårt att veta exakt vad och hur. Det är här ni bör ta hjälp av personer som gjort resan förut.

En bra start för att snabbare komma igång med DevOps är att ta hjälp av en erfaren DevOps-ingenjör eller en agil coach som kan vägleda genom förändringen. De vet nödvändigtvis inte allt som de olika intressenterna vet men de vet hur man får folk att prata med varandra, vilka processer och verktyg som behövs och vilka fallgropar som kan undvikas.

Vi på Zington har hjälpt många av våra kunder med införande av agila arbetssätt, DevOps-processer och verktyg samt förändringsledning. Så om ni står i början av er förändringsresa att bli ett snabbare och mer modernt bolag - våga ta hjälp.

Se vårt erbjudande

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig!

Anders Eng

Anders Eng

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll