Hoppa till innehåll
Affärsutveckling

Utveckla verksamheten med hjälp av enkla affärsappar

Tack vare specialiserade, mindre affärsappar är det möjligt att snabbt svara upp mot ny efterfrågan utan att behöva bygga om i sitt ordinarie verksamhetssystem. Med Microsoft PowerApps ges företag just den möjligheten. Om denna teknik dessutom kopplas ihop med det befintliga verksamhetssystemet i Microsoft Dynamics 365 är det möjligt att kombinera det bästa från två världar. I denna artikel delar vi med oss av våra tips på enkla eller små förändringar som kan göra stor skillnad i verksamheten. Det handlar om relativt små investeringar som skapar kundnytta eller förbättrar upplevelsen av ert företag. 

Närbild med en iphoneskärm med olika appar.

I kvartalsrapporten ”The case for digital reinvention” från McKinsey slogs det fast att digitaliseringen inte slagit igenom fullt ut än. Resultatet kan tyckas förvånande, då det pratats om digitalisering under en lång tid. Faktum är att drygt 60% av processer i olika branscher ännu inte digitaliserats. Vidare klargjordes att företag som investerar i tätt integrerade digitala strategier kommer att vara den största differentieraren mellan företag som utvecklas och företag som inte gör det.

Något som spås få stor inverkan på företags önskan om att bli mer snabbfotade är att kunna skapa appar för en specifik process, arbetsgrupp eller nytt affärsinitiativ som företaget ställs inför. Affärsappar som omnämns här kan ses som små applikationer som är specialutformade för att täcka ett visst mindre behov, oavsett om applikationen används på en dator, en surfplatta eller mobiltelefon. En Affärsapp kan vara så vitt skilda saker som exempelvis: en kostnadsberäkning eller beställning av badrumsrenoveringar, en bokningssida på webben för installation av bergvärme eller solpaneler, en spårning om var du har ont om du går till en sjukgymnast, triage vid akutsjukvård, besökslogg på en fabrik eller ett kontor o.s.v.

Involvera verksamheten

Idag kan stor verksamhetsnytta skapas genom att koppla samman verksamhetens erfarenhet och användarnas fackkompetens med verksamhets- och applikationskonsulter som behärskar det som numera benämns som no-code/low code. Beslutsfattare i kärnverksamheten kan snabbare ta nya affärsinitiativ, som realiseras genom att verksamhetskonsulten förstår verksamhetens utmaningar och önskemål. Verksamhetskonsultens tvärkompetens gör det sedan möjligt att skapa lösningen i ett ramverk som konfigureras och anpassas utan behov av programmering, samtidigt som säkerhet och kompatibilitet vidmakthålls.

Inkludera IT-avdelningen

Med hjälp av små enkla medel är det möjligt att skapa ny affärsnytta med hjälp av Microsoft PowerApps. Det finns såklart alternativ från exempelvis Nintex, Oracle, Lightning o.s.v. Men när man kan kombinera den innovativa utvecklingen från verksamheten med det redan befintliga verksamhetssystemet får man den största utväxlingen. Då skapas inte en ny informations-ö separerad från det ordinarie verksamhetskritiska systemet som tillhandahålls av IT, utan systemet där information om sina kunder, kontakter, verksamhetskritiska specialkomponenter etc knyts an istället.

Det absolut vanligaste systemet som även är störst på marknaden för detta är Microsoft Dynamics 365, och i kombination med PowerApps kan både verksamhet och IT hitta en gemensam väg framåt för att effektivt utveckla nya funktioner och processer som inte riskerar att skapa större Shadow IT eller Stealth IT än nödvändigt.

Skapa systemstöd för manuella processer

Som tidigare nämnt är mindre än 40% av arbetsprocesserna digitaliserade i de flesta branscher. På detta området finns det massor att göra för att underlätta den manuella hanteringen och samtidigt effektivisera verksamheten betydligt. Med hjälp av enkla medel går det ofta att komma en god bit på vägen i sin digitalisering. Ett exempel kan vara att tillhandahålla ett webbaserat formulär som kopplas till verksamhetssystemet, istället för att skriva ned information på ett papper – oavsett i vilken bransch företaget verkar.

Automatisera repetetitiva processer

Många processer i de flesta branscher är av mer eller mindre repetitiv karaktär. Utifrån ett visst ingångsvärde är det möjligt att applicera en eller flera affärsregler, för att i slutändan få ut ett resultat som inte skiljer sig nämnvärt från en gång till en annan. En sådan process är en god kandidat att automatisera så att inblandning från personal begränsas till minimum. Då är det möjligt att förlita sig på att resultatet kontinuerligt blir det förväntade, och personalen kan låtas hantera mer komplexa frågeställningar eller arbetsmoment.

Förenkla komplexa processer

I många verksamheter finns det ett flertal komplexa processer som kräver mänsklig inblandning för att göra korrekta bedömningar av situationen eller tillståndet i ett stadie. Det kanske inte går att automatisera hela processen, men det är förhoppningsvis möjligt att förenkla processen genom att bryta ut vissa delar. På så vis kan den anställda istället fokusera på det affärskritiska i processen. Personen som gör bedömningen behöver i många fall stöd i sitt beslut, eller kanske t.o.m få hjälp av BI eller AI för att ge teamet nya insikter tack vare redan inhämtad information.

Börja i liten skala

Likt många andra införanden är det viktigt att fokusera arbetet, och begränsa den initiala insatsen till områden där en eller flera processer kan förbättras på ett effektivt sätt.

Rätt startpunkt kan vara att påbörja utbytet av föråldrad teknik till ett nytt modernt ramverk som går att växa med framåt. Ett annat angreppsätt kan vara att fokusera på att förbättra en mindre process, men där det är många anställda som arbetar med detta dagligen. Någon enstaka minuts vinst på någonting som görs tusentals gånger skapar en väldigt stor skillnad i slutändan. Den rätta vägen kan även vara precis det motsatta – att en komplex process som endast ett fåtal arbetar med förenklas. Men att de framöver kan göra det betydligt snabbare eller med ett bättre resultat som följd.

Dessa tips är på intet sätt uttömmande, utan ska ses som punkter som bör övervägas i den unika digitala resa som alla företag står inför eller har kommit en bit på vägen.

Se vårt erbjudande

Behöver du hjälp med robusta utvecklingslösningar? Hör av dig!

Johan Boström

Johan Boström

Affärsansvarig Utveckling

Relaterat innehåll