Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Digital tillgänglighet i E-handeln: En oundviklig förändring

Från och med den 28 juni 2025 måste alla e-handelsföretag i Sverige och resten av Europa uppfylla nya krav på digital tillgänglighet. Denna lagändring, syftar till att säkerställa att digitala tjänster är tillgängliga för alla användare, oavsett funktionsvariationer eller kognitiva förmågor. Vilka tjänster och verksamheter omfattas och vad kommer krävas för att möta lagkraven?

Mac-dator står på ett skrivbord och visar en e-handelssida med en soffa.

Tjänster måste uppfylla tillgänglighetsdirektivet

Denna lagstiftning omfattar ett brett spektrum av digitala tjänster som nu måste anpassas för att vara tillgängliga för alla. Lagen betonar vikten av att eliminera hinder som begränsar effektiv konkurrens och främjar jämlikhet och delaktighet i samhället.

Enligt regeringens hemsida omfattas följande tjänster av tillgänglighetsdirektivet:

  • Tjänster som tillhandahålls konsumenter och avser elektroniska kommunikationstjänster
  • E-handelstjänster
  • Banktjänster
  • E-böcker
  • Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster
  • Vissa passagerartransporttjänster

Just nu! Få en kostnadsfri mikroanalys av er webb ur ett tillgänglighetsperspektiv

Har ni koll på hur tillgänglig er webbplats är? Nu erbjuder vi en kostnadsfri granskning av er hemsida. Granskningen innehåller en initial analys och några konkreta råd på hur ni bör gå till väga för att uppfylla de nya kraven. Den omfattar både design och utveckling, vilket är avgörande för att skapa en tillgänglig och inkluderande digital närvaro.

Fyll i formuläret och ta första steget mot en mer tillgänglig webbplats och digital inkludering!

Läs mer härVägen till digital tillgänglighet

För att möta dessa krav, behöver e-handelsföretag anpassa sig till tillgänglighetslagen. Ett grundläggande och avgörande steg är att följa WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), som delar in tillgänglighet kring fyra huvudprinciper:

  • Uppfattbar
  • Användbar
  • Förståelig
  • Robust

Detta innebär att webbplatser måste vara utformade så att alla användare, oavsett funktionsvariation, kan ta del av innehållet och använda tjänsterna effektivt.

"Många digitala plattformar, särskilt inom e-handel, har fortfarande en lång väg att gå för att uppfylla de krav som lagen kräver. Det är ingen snabb lösning utan kräver insatser från bland annat utvecklare, webbredaktörer, UX- och UI-designers, samt innehållsskapare," förklarar Tommy Marshall, affärsansvarig för Zingtons tillgänglighetserbjudande.

Ökad webbtrafik med tillgänglighetsanpassning

Att tillgänglighetsanpassa sin webbplats ska inte enbart ses som en juridisk skyldighet, det kan också komma med fördelar somkan bredda kundbasen och förbättra användarupplevelsen på webben i stort. En studie publicerad på Accessibility Checker visar att webbplatser som följer tillgänglighetsriktlinjerna även ser förbättringar ranking i sökmotorer (SEO), med en genomsnittlig ökning av den organiska trafiken med 12%, vilket ytterligare motiverar investeringen i tillgänglighet. Dessutom fungerar en tillgänglig webbplats bättre med ljudbaserade lösningar, såsom Google Home, som blir allt vanligare.

Dyra konsekvenser av att inte följa tillgänglighetskraven

Att ignorera dessa krav är inte ett alternativ. Utöver att utesluta en stor del av marknaden, där SCB uppskattar att cirka 36% av befolkningen lever med någon form av funktionsnedsättning, riskerar även företag som inte följer tillgänglighetskraven att få sanktionsavgifter. E-handelsföretag bör därför inte bara se tillgänglighetsanpassning som en kostnad utan som en investering i en mer inkluderande och digitalt tillgänglig framtid för alla.

"Att göra din e-handelsplattform tillgänglig är inte bara en fråga om att följa lagen. Det handlar om att skapa en inkluderande digital miljö som välkomnar alla användare. Genom att investera i tillgänglighet visar du att ditt företag bryr sig om alla kunders välbefinnande och öppnar upp för en bredare kundkrets," betonar Tommy Marshall.

En tillgänglig och inkluderande framtid

Den nya tillgänglighetslagen medför stora förändringar för e-handelsföretag. Med rätt förberedelser och inställning kan företag inte bara möta de nya kraven utan även förbättra sin service och nå ut till en större del av marknaden. Vi på Zington har hjälpt företag som Byggma och Atrium Ljungberg med tillgänglighetsanalys, implementering och utbildning.

Vårt erbjudande

Vill ni framtidssäkra era digitala kanaler med tillgänglighet? Hör av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Skicka ett meddelande

Är du intresserad av vårt erbjudande och vill veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå nästa nivå? Välkommen att skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort!Kurser i tillgänglighet

Relaterat innehåll