Hoppa till innehåll
UX-design

3 anledningar till att du behöver en UX-designer

Visst skulle det kännas tryggt att basera alla beslut kring din produkt eller tjänst på verkliga insikter om dina användare? Inga snabba lösningar som i längden kostar mer än de ger. Därför behöver du en UX designer.

En person som organiserar post-it lappar med skriven text på ett bord.

Det finns inga genvägar till en välfungerande tjänst eller produkt. Om du inte vet allt du behöver veta för att lösa dina kunders behov kan det bli en kostsam affär. Kort sagt: en UX designer skapar användbara tjänster. Det finns en mängd frågor du behöver ha svar på för att veta om din tjänst är där den behöver vara för att möta dina användares behov. Så, här är tre anledningar till varför du behöver en UX designer i ditt företag.

1. UX design ökar lönsamheten

UX står för User Experience och betyder användarupplevelse. UX handlar om att skapa design som förbättrar användarens upplevelse av en tjänst eller produkt. När människor uppskattar de tjänster eller produkter som används, ökar även lönsamheten hos företag – a win win situation!

2. UX design är användarens/kundens röst

Som UX designer utgår du från användaren i stället för att förlita dig på egna antaganden. Det finns flera metoder för att ta reda på användarens behov, där två vanligt förekommande metoder är intervjuer och användartester. Du kan även ta reda på användarens behov genom enkäter, fokusgrupper och observationer. En bra grundregel är att utan undersökning går det inte att skapa design som skapar nytta.

3. UX design ser till helheten

UX designern är länken mellan företaget, användarna och teknik. En UX designer identifierar behov och mål som användarna har, men utan att tumma på vad som är viktigt för affären och hur det bidrar till att leverera värde och affärsnytta. UX designern identifierar även vilka tekniska förutsättningar, utmaningar och möjliggörare som finns.

Receptet på framgångsrik UX

För att UX designern och teamet ska få de bästa förutsättningarna för att skapa framgång behövs:

  • Ett tydligt gemensamt mål ​
  • Tillgång till testpersoner ​
  • En tydlig rutin på hur design levereras ​
  • Öppen dialog i teamet

Vi på Zington vet att kundens upplevelse av en tjänst eller produkt är avgörande för framgång. Vi lägger därför stor vikt vid att ta reda på vad det faktiska problemet är och utforskar lösningar och idéer som valideras med användarna. 

Med kompetenser inom UX design, interaktionsdesign, tjänstedesign och UX writing skapar vi värde för både ditt företag och dina användare. Hör av dig till oss för att prata mer UX! 

Se vårt erbjudande

Intresserar den här artikeln dig? Vi erbjuder en tvådagarskurs inom Design Thinking - kundcentrerad affärsutveckling där du får lära dig mer om UX.

Läs mer om kursen

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Välkommen att höra av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll