Hoppa till innehåll
AI

Effektivisera ditt QA arbete med AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, går i en rasande takt. Idag har du tillgång till en mängd olika AI-modeller inom olika användningsområden till ingen eller en liten kostnad. Dessa modeller kan förbättra och effektivisera ditt arbete avsevärt. Inom kvalitetssäkring finns flera hjälpmedel som utnyttjar AI som blir bättre och bättre för varje dag som går.

En person som använder Chat GPT på en bärbar dator.

I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med att använda AI-verktyget ChatGPT som en assistent för att effektivisera kvalitetssäkringsarbetet. Vi kommer att ta en titt på hur du enkelt kan komma igång med ChatGPT och vilka avvägningar du bör ha i åtanke för att använda verktyget på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

5 fördelar med att använda ChatGPT inom kvalitetssäkring

ChatGPT står för Chat Generative Pre-trained Transformer och är en avancerad språkmodell som genererar text beroende på frågor som ställs. OpenAI, bolaget bakom GPT-4, har forskat på naturlig språkbehandling och har analyserat enorma datamängder för att kunna få fram detta kraftfulla verktyg som för med sig många fördelar så länge det används på rätt sätt. Här går vi igenom fem fördelar med att använda ChatGPT i ditt QA-arbete.

 • Du hinner mer på samma tid
  Efter ett tag med ChatGPT känns det som att ha en ivrig nyutexaminerad kollega att ta hjälp av i alla lägen. Svaren är oftast korrekta, men något allmänna eftersom ChatGPT saknar specifik domänkunskap.
 • Du lär dig fortare
  Genom att be ChatGPT om förbättringsförslag på det du skriver kan du snabbt lära dig och utvecklas. Genom att dra nytta av modellens feedback och förslag kan du identifiera och applicera förbättringar i realtid. Detta interaktiva lärande möjliggör snabb utveckling och förbättring av dina kunskaper med ChatGPT som en pålitlig assistent.
 • Du kan lirka tills du är nöjd
  När du googlar eller läser dig till information så behöver du själv sålla den information som erbjuds och du måste lägga tid på att formulera dina sökningar klokt. Med en kontextkänslig AI-chatt kan du istället ställa följdfrågor och be om klargöranden för att få de svar du behöver.
 • Du kan göra saker som du annars inte skulle orka
  Med ChatGPT kan du få hjälp med att utföra uppgifter som annars skulle vara tråkiga eller tidskrävande. Till exempel kan du instruera ChatGPT att generera en testdatafil i JSON-format med 150 fingrade personnummer och svenska adresser.
 • Du kan bygga egna tillämpningar
  Det finns en mängd smarta verktyg som använder sig av AI, och många av dem utnyttjar ChatGPT:s API. Detta gör det smidigt och enkelt att bygga egna tillämpningar i dina egna system och applikationer för att skapa skräddarsydda lösningar.

Exempel på hur AI kan användas för att förenkla arbetet med kvalitetssäkring

AI kan användas för ett förenkla och effektivisera kvalitetssäkring på ett flertal olika sätt.

 • Du kan låta ChatGPT beskriva vad ett kodstycke gör för dig och kommentera upp den åt dig.
 • Är koden rörig och svår att förstå kan du be verktyget refaktorera koden åt dig och föreslå förbättringar.
 • Utifrån utvecklarnas release notes alternativt kraven kan du be verktyget ta fram testfall som du kan utgå från när du planerar dina tester.
 • Be GPT-4 skapa en generisk API-server.
 • Be verktyget föreslå förbättringar på dina user stories eller acceptanskriterier.
 • Låta chattverktyget omvandla befintlig testautomatisering till page objects eller BDD-syntax.
 • Generera automatiserade testscript för till exempel API testning, men du får berätta för verktyget vilket språk och ramverk du vill använda dig av.
 • Skapa enhetstester. Även här får du definiera vilket språk du kodar i.
 • Skapa end-to-end tester med hjälp av populära ramverk såsom Selenium, Cypress eller Playwright.

Ovan nämnda exempel är bara en bråkdel av vad du kan göra! Som du förstår är det ett oerhört kraftfullt verktyg som har potential att förenkla varje steg i testarbetet och till exempel se till att automatisera enkla manuella tester, ta fram testscenarios och testplaner samt hjälpa till att förstå samt förbättra kod.

Hur du kommer igång med AI inom kvalitetssäkring

Ett enkelt sätt att komma igång med AI är att använda ChatGPT-4. Du kan teckna abonnemang hos Open-AI för att använda GPT-4 alternativt använda Bing (som använder GPT-4) gratis om du är inloggad på ditt Microsoft-konto och använder Microsoft Edge.

Du kan enkelt komma igång och ställa olika frågor och följdfrågor, utvärdera resultatet och vid behov justera dina förfrågningar för bättre resultat. Du behöver bara börja använda verktyget för att förstå hur det kommer underlätta för dig.

Viktigt att tänka på när du ska börja använda AI

Många av AI-verktygen använder proprietära språkmodeller, vilket betyder att de är ägda och kontrollerade av specifika företag eller organisationer, och så är även fallet med ChatGPT. Vi måste ofta hålla reda på var känsligt data lagras så att vi inte bryter compliance som Schrems, GDPR och liknande. Som alla andra publika tjänster gäller det att fundera på vad man laddar upp och hur det kan komma att användas, så skicka exempelvis inte upp företagshemlig information eller annat som är förknippat med integritetsrisker.

Kommer AI ersätta QA-kompetens?

Du kommer inte att bli ersatt av AI, men du kanske blir ersatt av någon som är bättre på att använda AI än du.

AI, som det ser ut nu, kommer inte att ersätta QA-kompetensen eller systemutvecklarna. Däremot kan du se AI som en assistent, som kan förenkla och effektivisera ditt arbete och påskynda inlärningsprocessen. Detta öppnar möjligheter att göra mer avancerade saker än vad du kunde göra innan.

Som du frågar får du svar, så har du inte kompetens inom QA vet du inte heller vad du ska fråga efter. Liksom i alla modeller som finns idag så finns det fel i svaren som genereras, vilket innebär att du måste ha koll på vad du vill få ut av verktyget samt tillräcklig förståelse för att kunna verifiera att svaren som genereras faktisk är korrekta.

Det som ChatGTP saknar som vi människor har är förmågan att lösa problem, vara kreativa, och tänka utanför boxen. Men för tydliga problem så är ChatGTP en möjliggörare som snabbt skapar planer, scenarios, kod eller liknande som gör att du kan komma vidare och inte fastna i detaljer. Det är dock viktigt att inte se de genererade svaren som färdiga resultat, utan snarare som mallar och förslag som du själv ska utvärdera och arbeta vidare utifrån.

Om vårt QA-erbjudande

Zington var ett av de första svenska konsultbolagen som startade ett riktat erbjudande kring AI inom QA redan år 2019.

Vi har goda erfarenheter av att använda AI som hjälp i kvalitetssäkringsarbetet och vet hur man kvalitetssäkrar AI-baserade lösningar.

Se vårt erbjudande

Är du nyfiken på hur AI kan användas inom QA? Hör av dig!

Anders Eng

Anders Eng

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av eventinbjudningar, nyheter och insikter om den senaste tekniken och trenderna på marknaden.

Tack & kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!