Hoppa till innehåll
Kundcentrering

Med sikte mot en önskvärd framtid

Vi går alltjämt mot framtiden. Den kommer närmare. Snabbare. Hela tiden. När vi intervjuat företag har vi lärt oss att en minoritet (endast 30%) anser att de går mot en önskvärd framtid. Resten bedömer snarare att framtiden ser trolig ut. Vad beror detta på?

Ett par kvinnor sitter vid ett bord. Den ena håller något och visar i sin hand.

På kort sikt är framtidsutvecklingen tydlig och överraskningsmomenten överblickbara - om än svåra att greppa och förutse. Men, på längre sikt är kikarsiktet inte längre så tydligt. Trots en bra bild av den troliga framtiden på kort sikt, matchar den inte alltid med den bild som är den önskade positionen. I många fall är orsaken till detta att affärsplaner läggs med en tidshorisont på 2-3 år, vilket innebär att framtidssikten inte är lika tydlig som den skulle kunna vara.

Så, vad kan vi lära oss om framtiden längre fram - som vi kan ha nytta av att veta idag? Hur kan vi i högre utsträckning styra mot den önskvärda framtiden? För leverantörer av tjänster och produkter skulle det vara fantastiskt om det fanns en kristallkula som kunde måla upp bilden av framtiden. På så vis skulle man förstå vad som påverkar framtidens marknad, vilka kunder som finns, vad deras förväntningar är, hur affärsmodellen ser ut samt vilka partners man har. Vilket försprång det skulle ge.

Hur kan vi se in i framtiden?

En del företag jobbar värderingsstyrt och navigerar, på både kort och lång sikt, utifrån tydligt formulerade värderingar. Andra jobbar strukturerat med att samla in och analysera skeenden (attityder, beteenden, teknik, lagändringar, osv) av idag för att kontinuerligt utveckla sitt kunskapskapital. Insikter om världen idag bildar grunden för den logik som tar oss till framtiden. Utifrån historien och samtiden skapar vi förståelse för hur vi ska gå mot uppställda visioner och ger oss ledtrådar till hur vi ska styra utvecklingen mot en önskvärd framtid. 

För att hjälpa våra kunder in i en önskvärd framtid måste även vi på Zington ligga steget före. Det handlar om att kunna ringa in viktiga frågeställningar, kommande vägval, möjligheter till portföljstyrning och mycket annat i en framtida context som ett varumärke ska leva i.

Under hösten blickar vi framåt på temat personalisering, då fler och fler av våra kunder behöver anpassa sin kommunikation och sina tjänster. Vårt tvärfunktionella team tar sig ut på en upptäcktsresa där bland annat teknik, digitala beteenden, kompetensförsörjning, lagar & förordningar sannolikt kommer att måla upp alternativa scenarios och händelseförlopp. Vill du hänga med på en resa in i framtiden?

Se vårt erbjudande

Vill du veta mer? Hör av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll