Hoppa till innehåll
E-handel

Zington lanserar helhetserbjudande inom digital eftermarknad

Digitaliseringens framfart har skapat nya möjligheter för varuproducenter att skapa direktkontakt och direktförsäljning med slutkunder. En satsning på eftermarknad ökar värdet på produkter, förbättrar den upplevda kundnyttan och ger ofta stor avkastning i såväl försäljning, som kundnöjdhet. Vårt helhetserbjudande inom eftermarknad är speciellt framtaget för producenter av komplexa produkter inom såväl B2B, som B2C och innefattar allt från strategi, till paketering av digital eftermarknadsförsäljning.

En person som håller i ett kreditkort och skriver på en bärbar dator.

Zington har lång erfarenhet av att bygga och skapa helhetslösningar inom eftermarknad. I ett flertal år har våra konsulter skapat och sammanfogat kundportaler, påloggade lösningar, e-handelslösningar, affärssystem och PM-processer. Alla de komponenter som krävs för att säkerställa en kvalitativ eftermarknadskanal. För att garantera en lyckad digital eftermarknad inleds våra samarbeten med en förstudie och nulägesanalys, där nuvarande system, funktionalitet, produktsortiment och lösningar identifieras och utvärderas. I ett senare skede skapas en eftermarknadsstrategi och en roadmap, som vidare beskriver fortsatt tillvägagångssätt och marknadsföring. Arbetet fortskrider sedan i små och korta iterationer.

Om eftermarknad

Eftermarknad är ett komplext område som ställer stora krav på kundresan. Det gäller att förutse kundens olika situationer och anpassa varje tjänst för att göra såväl ägandet, som nyttjandet av produkten, så bra som möjligt. En lyckad eftermarknadskanal är ett samspel mellan arkitektur och teknik, där tillgänglighet av rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle, är avgörande.

Vid en satsning på den digitala eftermarknaden genereras robusta och hållbara affärer, full varumärkeskontroll, ett framtida led utan återförsäljare och en långsiktig och lönsam kundrelation. Genom att lära känna slutkunden möjliggörs en förstärkt tillbehörsmarknad och en stor möjlighet till produktförbättring, med hjälp av kontinuerlig återkoppling från kunden och dess behov.

Se vårt erbjudande

Vill du maximera din kundnöjdhet genom en effektiv eftermarknad? Hör av dig!

Linda Wohlfeil

Linda Wohlfeil

Affärsansvarig Webb & E-handel

Relaterat innehåll