Din sökning innehåller för få tecken

Data & Analytics

Visste du att 90% av dagens data har skapats under de senaste 2 åren? Många organisationer anser att data är avgörande för deras tillväxt och konkurrenskraft på marknaden, men få har kompetensen och resurserna som krävs för att omvandla data till värdefull information. Det betyder sannolikt att den större mängden tillgänglig data är outnyttjad. Högt på mångas agenda är också att bli mer datadrivna, vilket för oss innebär att kombinera kunskap om er affär med stöd av deskriptiva eller prediktiva analyser som bygger på organisationens data. Vill du ha hjälp att skapa datadriven tillväxt genom att utvinna värde ur ditt data? Vi hjälper dig genom hela processen, från rådata till beslut.

Vi utvecklar lösningar för datadrivet beslutsfattande. Både strategiska och operativa beslut bör vara datadrivna. Vi hjälper dig ta kontroll över operativa beslut med hjälp av relevanta försäljningssiffror, rapporter för jämförelser över tid och trendanalyser i realtid, samt strategiska beslut som nyetableringar eller produktlanseringar. Våra konsulter är vana vid att i ena stunden skapa förutsättningar för analyser av stora mängder data för att i nästa stund sitta med er ledningsgrupp och visa hur ni kan öka er lönsamhet. Vi tar gärna ansvar för hela värdekedjan, från uppbyggnad av databasen till skapande av värdefulla insikter och till sist för att kommunicera ut dem till resten av organisationen genom användarvänliga applikationer.

Vi jobbar framför allt med Microsofts molntjänster i Azure (Data Factory, Data Lake, Synapse och Power BI), Databricks och Delta Lake för transformering av mycket data samt utvecklingsspråk som t.ex SQL och Python.

Vi hjälper er med arkitektur och utveckling inom

  • Data warehouse
  • Data lakehouse
  • Machine Learning
  • Rapportering
  • Strömmande data