Din sökning innehåller för få tecken

Kundcentrerad affärsutveckling

Att designa bra lösningar för kunder kan tyckas självklart för de flesta. Men att skapa en tjänst, produkt eller funktion som är baserad på kundens problem, behov eller utmaningar är inte lika självklart. Genom att kombinera kvalitativa metoder (som målgruppsintervjuer) och kvantitativa mätverktyg (som FullStory & GetFeedback Digital) skapar vi datadrivna kundinsikter med hypoteser som kan valideras, för att säkerställa att problem blir lösa på rätt sätt och att tjänster, produkter och funktioner nyttjas på önskat sätt. 

Hur vi hjälper våra kunder med kundcentrerad affärsutveckling

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med användarupplevelser (UX) som grundas i datadrivna kundinsikter och prototyper för att säkerställa att rätt problem, blir löst på rätt sätt. Genom våra partnerskap med Getfeedback Digital och Decibel Insights skapar vi djupa insikter om kunder och användare, som kombineras med vår kompetens, för att skapa validerade hypoteser. Med denna inblick och förståelse kan vi hjälpa er att bli en kuncentrerad organisation, där kundinsikter och kundbaserad feedback kommer bli en av de viktigaste aspekterna i er affärsutveckling.

För att ta fram tjänster som kunder älskar att använda krävs det mer än enbart insikt och förståelse för kundens behov. Ni kanske ställs inför utmaningen att identifiera varför era användare lämnar mitt i en onboarding? Eller är det kanske för många kunder som lämnar vid sista steget, innan de genomföra köpet på er webbplats? Har dina användare gått över till en annan tjänst än just er tjänst? Hur säkerställer ni att era kunder är lojala mot ert varumärke och era tjänster/produkter? Ni kanske står redo att börja bygga en helt ny tjänst som ännu inte existerar? Det finns många tillfällen där UX-kompetens kan ha stor betydelse för er framgång. Vi på Zington besitter just den breda kompetens inom UX som krävs för att hjälpa er att förstå vilka behov och utmaningar era kunder har och samtidigt hjälpa er att skapa smidiga, intuitiva och snygga gränssnitt, som era användare verkligen uppskattar.

Därför är det viktigt att arbeta med användarupplevelse och kundinsikter

För att ta fram tjänster som kunder älskar att använda krävs det mer än enbart insikt och förståelse för kundens behov. Ni kanske ställs inför utmaningen att identifiera varför era användare lämnar mitt i en onboarding? Eller är det kanske för många kunder som lämnar vid sista steget, innan de genomföra köpet på er webbplats? Har dina användare gått över till en annan tjänst än just er tjänst? Hur säkerställer ni att era kunder är lojala mot ert varumärke och era tjänster/produkter? Ni kanske står redo att börja bygga en helt ny tjänst som ännu inte existerar? Det finns många tillfällen där UX-kompetens kan ha stor betydelse för er framgång. Vi på Zington besitter just den breda kompetens inom UX som krävs för att hjälpa er att förstå vilka behov och utmaningar era kunder har och samtidigt hjälpa er att skapa smidiga, intuitiva och snygga gränssnitt, som era användare verkligen uppskattar.

Här får du tips på 5 steg för att lyckas med kundcentrerad affärsutveckling.