Hoppa till innehåll
Zington Journey

Accelerate-alumnen Melanie integrerar SAP i detaljhandelsföretag

Möt vår kollega Melanie, en 27-årig civilingenjör från KTH, som sedan två år tillbaka jobbar som SAP-konsult. Just nu är hennes uppdrag att implementera SAP i ett företag inom detaljhandeln. Här berättar Melanie om sin resa genom Zingtons utbildningssatsning Accelerate, och om hennes engagemang för innovation inom IT och strävan efter att förbättra företags affärsprocesser.

Zingtonmedarbetaren Melanie sitter i en soffa i Zingtons gröna lobby med en dator i famnen, hon ler.

Hej Melanie! Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med.

Jag heter Melanie, är 27 år och har pluggat till civilingenjör på KTH med inriktning maskinteknik och industriell ekonomi. Jag jobbar som funktionell SAP-konsult på Zington sedan september 2022 och mitt nuvarande uppdrag är i ett SAP S/4HANA-implementeringsprojekt inom dagligvaruhandeln, där jag framför allt är involverad i SAP-modulen Sales and Distribution.

Hur har din karriärresa sett ut till att bli SAP-konsult?

Min karriärresa började med extrajobb vid sidan av studierna, där jag först kom i kontakt med SAP på Hornbach. Jag genomförde mitt examensarbete på Scania inom kostnadshantering och optimering, där vi skapade en metod för hur ett simuleringsprogram ska användas. Efter examen gick jag Zingtons Accelerateprogram och nu är jag inne på mitt andra uppdrag, där båda har fokuserat på SAP S/4HANA-implementeringar inom dagligvaruhandeln.

Vad var det som lockade med att bli SAP-konsult?

Min resa till att bli SAP-konsult började med en nyfikenhet på att utforska olika roller och branscher efter examen, vilket gjorde konsultyrket perfekt. Intresset för digital transformation väcktes under mina studier på KTH, och möjligheten att arbeta med affärssystem och SAP, som spelar en central roll inom digital transformation, kändes kul och spännande.

Jag valde Zingtons Accelerateprogram för att det erbjuder möjligheten att djupdyka i konsultvärlden, lära känna företaget, utforska olika affärsområden och knyta kontakt med andra juniora konsulter. Valet av just Zington grundades i det starka fokuset på individens utveckling, kombinerat med den varma och välkomnande atmosfären. De trevliga människorna och de roliga aktiviteterna som erbjuds är pricken över i:et.
- Melanie Koller

Märker du av den växande kompetensbristen inom SAP? Har denna påverkat dina projekt?

Under mina implementeringsprojekt hos två olika bolag har jag sett att det finns en kompetensbrist i kunskapen om att applicera ett så omfattande affärssystem som SAP i verksamhetens processer. Målet är att behålla redan väl fungerande processer och anpassa dem till ett nytt affärssystem, och det har visat sig vara en utmaning att hitta balansen mellan att anpassa systemet till verksamhetens processer och vice versa. Bristen på denna kunskap förlänger tiden det tar att anpassa SAP till kundens specifika behov.

Dessutom har jag märkt av en kompetensbrist i initial kravställning för SAP-projekt. Utan djup förståelse för både verksamhetens nuvarande processer och SAP:s potential, blir det svårt att definiera precisa krav från start, vilket kan leda till missade förväntningar eller behovet av att ständigt justera kraven under projektets gång. Korrekt kravställning från början är avgörande för att SAP ska kunna konfigureras effektivt och möta slutanvändarnas förväntningar.

Vilka konsekvenser ser du att SAP-kompetensbristen har och vad gör du för att hålla dig ajour?

Jag ser att kompetensbristen kan orsaka oväntade och oönskade förändringar i företag vid affärssystembyten. Brister i kravställningen för SAP kan innebära att kunden inte uppnår önskade resultat och att projekten blir försenade och kostar mycket mer än estimerat.

Mina SAP-kunskaper har jag främst utvecklat genom praktiskt arbete under mina uppdrag. Som funktionell SAP-konsult har jag fått insikter i hur företag kan tillämpa SAP både funktionellt och tekniskt. Arbetet i projekt har också möjliggjort för mig att dra nytta av erfarenheter från kunniga kollegor på Zington med djup SAP-expertis. Det finns även många bra kurser som man kan ta för att utöka sina kunskaper i SAP.

Vad är din syn på utvecklingen av efterfrågan på SAP-kompetens?

Min uppfattning är att efterfrågan på SAP-kompetens kommer att öka, särskilt eftersom många företag nu övergår till S/4HANA. SAP är ett omfattande affärssystem som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner, vilket innebär att expertis inom att effektivt utnyttja systemet alltid kommer att vara eftertraktad.

Vad är nästa för dig i karriären?

Mitt nästa steg är att fördjupa mina kunskaper inom SAP ytterligare och utforska nya områden inom detta fält. Jag vill bredda min expertis för att kunna anta nya, utmanande roller som SAP-konsult över olika branscher.

Vad är dina tips till någon som vill göra en liknande karriär inom SAP som du?

Var öppen för att utforska och ta dig an utmaningar, även de som verkar svåra. Rollen som funktionell SAP-konsult har passat väldigt bra att börja i som junior, eftersom jag i mina uppdrag har fått jobba väldigt affärsnära och direkt bidra till att optimera och anpassa företagens processer genom att utforma och implementera SAP-lösningar som möter specifika affärsbehov. I den rollen är det avgörande att förstå kundens behov och deras nuvarande arbetsprocesser. 

Vad gör du en ledig dag?

På lediga dagar umgås jag gärna med vänner och familj, föredrar aktiviteter som båtturer eller vandring på sommaren och skidåkning på vintern. Dagen avslutas bäst med god mat och dryck på en trevlig restaurang.

Vilka är dina bästa tips för att lyckas i konsultrollen?

För att lyckas i konsultrollen tror jag det viktigaste är att våga utmana dig själv. Våga prova nya roller, branscher och verktyg, och ta dig an problem som initialt verkar svåra – det gör att du växer. Det är även viktigt att vara nyfiken och ställa frågor för att dra nytta av kollegors erfarenheter, man är aldrig ensam i konsultrollen. Ofta finns det någon som har mött liknande utmaningar och kan fungera som ett värdefullt bollplank.

Om Accelerate

Relaterat innehåll