Hoppa till innehåll
Affärssystem

Kompetensutveckling & fokus på innovation - så säkras framtida SAP projekt

Om det är något vi med säkerhet vet är det att det digitala landskapet förändras konstant. Det ställer kraven på både företag och individer att man enkelt uttryckt ‘hänger med’ för att säkerställa att man har kompetensen för att vara och förbli konkurrenskraftig. Zington har varit involverade i några av landets mest komplexa SAP-projekt, men hur säkerställer vi att vi är rustade för att leda morgondagens projekt? Ta del av hur vi jobbar med kontinuerlig kompetensutveckling och innovation inom SAP.

En grupp människor sitter runt ett bord med bärbara datorer.

Kunskapsdelning och kompetensutveckling  

En av fördelarna med att vara ett konsultföretag är det uppenbara faktum att vi är delaktiga i många olika projekt som befinner sig i olika faser, genomförs i olika verksamheter och i olika branscher. Bara genom det har vi goda förutsättningar att samla på oss kunskap och sprida den internt bland våra konsulter. Utbytet av kompetensdelning sker på daglig basis i chattar och interna forum, här är inga frågor dumma och engagemanget är högt. Här delas nyförvärvade insikter från projekt och kunskaper från andra forum vidare. Samtidigt anordnar vi också mer strukturerad kompetensutveckling, där man åtminstone två gånger per år djupdyker inom en specifik modul eller område.  

“Vilket område vi väljer att titta närmare på beror av att förstå vart SAP själva har satsat på utveckling. Vi bevakar detta genom att delta på ex. SAP-hostade TechEd och Sapphire såväl som lokala event och forum och partnerkvartalsmöten” - Christian Planebrink, Chefsarkitekt på Zington.

Innovation & globalt konsultnätverk  

Utvecklingen inom SAP tenderar att gå i cykler och det är såklart flera andra omvärldsfaktorer som påverkar åt vilket håll utvecklingen går. Christian fortsätter att berätta: 

“De senaste åren har målet varit att hitta ett bra förhållningssätt till AI för att både stötta kunder och även konsulter i branschen. Det är givetvis viktigt att följa SAP:s innovationstakt så att vi kan stötta våra kunder i deras viktiga lösningsbeslut. Även om SAP har en bra metod för bakåtkompabilitet så vill vi ju kunna maxa våra kunders upplevelse av SAP och minimera friktionen vid nästa versions release.” 

När det kommer till innovationsområdet har vi också väldigt stor fördel av att ingå i den globala koncernen VASS. Globalt är vi över 450 SAP-konsulter med 250+ certifieringar. Det ger oss förutsättningar att också själva driva och bidra till innovation. Egna chat-bottar, AI-driven prognostiseringsfunktionalitet är bara några exempel på projekt där Zington i samarbete med systerföretaget T4S dragit nytta av BTP’s funktionalitet. 

Ajour med det senaste genom upskilling och MBA 

Det vanliga är att varje konsult har en egen utbildningsplan som tas fram baserat på individens behov. Utbildningsplaner kopplat till SAP synkas och kan delvis följas upp på digitala plattformar som SAP Learinghub, Open SAP och Udemy. Men kompetensutveckling behöver inte vara centrerat till SAP eller det egna expertområdet. Här jobbar Zington i ett globalt kunskapsprogram där medarbetare inom koncernen utspridda över hela världen delar sin erfarenhet inom olika ämnen. Där lär de sig till exempel mer om Arkitektrollen inom Scrum eller introduceras till Maleware. För ungefär ett år sedan examinerades också Zingtons första kull av Power MBA-studenter. En utbildning som erbjuds våra medarbetare och uppgår till 92 utbildningstimmar utspridda över 18 månaders tid (läs mer om en Power MBA här).  

Några av landets främsta SAP experter 

Vi som konsultföretag förväntas ta ett stort ansvar för att stötta våra kunder med nya perspektiv, innovation och kunskap. Att prioritera utbildningsinsatser och lärande är en naturlig del i både vår kultur och affär där vi mer än gärna involverar både kunder och samarbetspartners. Vill du veta mer om hur vi kan stötta just er kompetensförsörjning inom SAP – kontakta oss så berättar vi mer.  

Vårt erbjudande inom SAP

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan stötta just er SAP-resa!

Reza Hashemi

Reza Hashemi

Affärsansvarig ERP & AffärssystemRelaterat innehåll