Hoppa till innehåll
Affärsutveckling

IT-trender 2024

I en tid av snabba förändringar presenterar våra erfarna konsulter några av de mest framträdande IT-trenderna som kommer att forma affärslandskapet 2024 och framåt. Vi utforskar de kritiska teknologiska förändringar som företag måste anamma för att hålla sig konkurrenskraftiga och effektiva. Ta del av våra insikter och förbered ditt företag för framtiden.

Inomhusmiljö med rulltrappor och ljusslingor i taket som bildar ett grafliknande mönster.

Generativ AI i arbetsflöden

Att generativ AI är här för att stanna råder det inga tvivel om efter 2023. Året då Chat GPT rekordsnabbt växte och nådde 100 miljoner användare snabbare än någon tidigare webbtjänst lyckats med. Nu jobbar alla stora IT-produktbolag på att släppa en integrerad tjänst likt Chat GPT som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete - och även få access till ditt interna företagsdata. Detta kommer att ställa ännu högre krav på alla företag att ha bättre koll på sitt data, var lagras det, vem äger det, vem har skapat det osv.

Kort och gott skapar generativ AI en massa möjligheter, men det gäller att även hålla koll på dess risker och inte låta dessa stora AI-modeller löpa fritt utan reglering på ditt företagsdata.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

AI:s inverkan på kvalitetssäkring

Bland QA-specialister märks också AI-trenden. Nya verktyg och metoder, samt nya typer av felkällor, har uppstått i samband med ökningen av Low-code och No-code-verktyg. Det finns diskussioner kring AI-genererat syntetiserat data, men det uppfyller ännu inte alla behov inom QA. Det är troligt att 2024 kommer att medföra nya AI-baserade verktyg för att konvertera kod från äldre till moderna språk, vilket kommer att kräva omfattande QA för att säkerställa att de konverterade systemen fungerar som förväntat.

WCAG och digital tillgänglighet är också viktiga ämnen som kommer att kräva konkreta åtgärder under 2024.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Optimering av ERP i en föränderlig ekonomi

I en period när räntorna stigit kraftigt och kostnaderna för många bolag likaså, har företag tvingats prioritera. I det nuvarande klimatet prioriteras de mest centrala systemen högst upp på företagens agendor, där ERP-systemet är en av de mest kritiska och centrala komponenterna. Denna kombination tillsammans med det pågående generationsskiftet i system som SAP har lett till en uppsjö av transformationsprojekt. Dessa projekt har i sin tur aktualiserat välkända frågeställningar inom områden som kravhantering, master data management, förändringsledning, processoptimering, integrationsstrategier och nyttooptimering.

Stora systemimplementatörer tävlar nu om att integrera AI i sina ERP-system för att optimera affärsprocesser och systemanvändning. Andra företag vänder sig till nyare teknologier som process mining för att kartlägga och optimera sina affärsprocesser med hjälp av AI.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Fokus på digital tillgänglighet (WCAG)

Digital tillgänglighet blir allt viktigare för företag, särskilt med det nya tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft den 28 juni 2025. Även om 2025 kan verka avlägset, kan det krävas stora förändringar i digitala tjänster, arbetsmetoder och prioriteringar som tar tid att genomföra. Tillgänglighet innebär att tjänster ska vara användbara för alla, oavsett fysiska eller kognitiva begränsningar, till exempel ADHD, syn-, hörsel- och motoriska nedsättningar. Att inte vara tillgänglig är inte ett alternativ, med böter upp till 10 miljoner euro eller utestängning från verksamhet inom EU som möjliga konsekvenser. Detta gäller inte bara externa tjänster, utan även interna tjänster enligt arbetsmiljö- och diskrimineringslagar. Under 2024 kommer fler företag att behöva ta itu med denna fråga.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Datadrivet beslutsfattande - viktiga överväganden

Att övergå till datadrivet beslutsfattande blir allt vanligare i företagsvärlden, vilket öppnar för nya möjligheter att fatta välgrundade beslut. Men denna övergång innebär också utmaningar och det finns vissa fallgropar som man vill undvika. Här är tre viktiga överväganden för effektivt datadrivet beslutsfattande:

Håll koll på kostnaderna – fokusera på behov, inte bara möjligheter

Molntjänster är utmärkta för beslutsstöd, men det är viktigt att hålla koll på kostnaderna. Det är Enterprise Arkitektens uppgift att hantera både funktionella och icke-funktionella aspekter, som datavolymer och processorutnyttjande, för att undvika att kostnaderna skenar.

Användareupplevelse i första hand

Många BI-initiativ startar genom att samla all tillgänglig data i en Data Lake, men bristen på UX-resurser i dessa projekt kan ofta resultera i en oönskad situation kallad "Data Swamp". Detta leder till att datan blir svår att navigera, använda effektivt och dra pålitliga slutsatser från, eftersom den är oorganiserad, ofta av låg kvalitet och svår att förstå. Börja istället med användargränssnitt som fokuserar på de viktigaste KPI:erna och arbeta bakåt därifrån.

Enkel och praktisk AI-användning

Undvik överambitiösa AI-projekt. Börja enkelt, till exempel genom att träna en modell på säljdata och använda den för att identifiera potentiella kunder. Samla enkel information om kunderna; vilken bransch de är i, hur mycket de växer, antal anställda, deras resultat och var de finns geografiskt. Skapa sedan en grundläggande poängsättningsmodell för att identifiera de 50 bästa kunderna där försäljningen är låg, men där modellen förutspår att det finns potential för mer försäljning. Ge sedan denna lista till säljteamet för uppföljning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Relaterat innehåll