Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Färgblindhet och digitala utmaningar – hur vi kan designa tillgängligt

I den här artikeln får du en personlig inblick i färgblindhet av Jörgen Damberg som jobbar med Quality Assurance på Zington. Vid 6 års ålder upptäckte Jörgen att han hade ärvt sin morfars färgblindhet när han hade svårt att hitta röda pilar på en grön gräsmatta. Sedan dess har han lärt sig att hans röd-gröna färgblindhet kan ställa till det lite och att det innebär mycket mer än att färger flyter ihop. Färgblindhet är således något vi behöver ta hänsyn till när vi skapar och designar webbplatser och appar för att säkerställa tillgänglighet och erbjuda en positiv och användarvänlig upplevelse för alla.

En svart-vit bild förställande en dator en mobiltelefon och ett anteckningsblock.

Vad är färgblindhet?

Färgblindhet är en vanlig synnedsättning som påverkar färgseendet hos cirka 12% av alla män. Den vanligaste formen kallas röd-grön färgblindhet och ärvs oftast genom mödernet, vilket innebär att den hoppar över varannan generation och ärvs nästan bara till söner. Det beror på att de sensoriska cellerna i ögat, specifikt koner och stavar, inte fungerar som de ska.

Hur påverkar färgblindhet färgseendet?

Färgseendet hos färgblinda kan vara annorlunda jämfört med icke-färgblinda. Här är några viktiga punkter att förstå:

  • Rött är inte rött: Rött upplevs dämpat och kan se svart ut när det används i text eller markeringar. Detta gör det svårt att skilja mellan rött och andra färger som innehåller rött.
  • Grönt är inte grönt: Gröna nyanser kan vara svåra att skilja från röda nyanser. Det kan vara utmanande att avgöra om en färg är grön eller röd, särskilt om de är liknande i ljushet.
  • Flera färger påverkas: Eftersom rött och grönt är närvarande i många färger kan det vara svårt för färgblinda att identifiera brunt, lila, gredelin, turkos, rosa, gult och andra färger som innehåller rött eller grönt.

Vilka kompensationsmekanismer finns hos färgblinda?

Trots färgseendets utmaningar har färgblinda utvecklat vissa fördelar och kompensationsmekanismer:

  • Skarpare nyanskänsla: Färgblinda har oftast välutvecklade stavceller, vilket ger en skarpare känsla för nyanser och kontraster.
  • Bättre mörkerseende: De tränade stavcellerna ger färgblinda bättre förmåga att se i mörker och upptäcka detaljer i svagt ljus.
  • Digital tillgänglighet och färgblindhet

Färgblindhet kan ha en betydande inverkan på digital tillgänglighet. När vi designar och utvecklar webbplatser och appar måste vi vara medvetna om följande:

Visuella indikatorer: Färgbaserade indikatorer kan vara svåra att uppfatta eller förstå för färgblinda användare. Det är viktigt att komplettera färginformation med andra visuella eller textuella markörer för att alla användare ska kunna ta del av informationen.

Kontrast och läsbarhet: Tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för att underlätta läsbarheten för alla användare, inklusive färgblinda. Att använda färg som den enda indikatorn för att kommunicera viktig information kan vara missvisande för färgblinda användare.

Färgscheman och designval: Genom att använda färgscheman som är anpassade för att fungera för färgblinda kan vi skapa en bättre upplevelse för alla användare. Genom att välja färger som har tillräcklig kontrast och inte är för lika varandra kan vi underlätta för färgblinda att skilja mellan olika element på en webbsida eller i en app.

Att ta hänsyn till färgblindhet och skapa en tillgänglig digital miljö är av största vikt för att inkludera alla användare och erbjuda en positiv och användarvänlig upplevelse. På Zington är vi engagerade i att främja digital tillgänglighet och vi erbjuder specifika lösningar för att anpassa webbplatser och appar för att möta tillgänglighetsbehoven hos olika användargrupper.

Se vårt erbjudande

Behöver ni hjälp med tillgänglighet? Hör av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll