Hoppa till innehåll
Affärssystem

Så påverkas svenska företag av kompetensbristen inom affärssystemet SAP

Kompetensbristen på dagens arbetsmarknad är väl känd, men att ett av de största bristkompetensområden omfattar affärssystemet SAP och hur det påverkar svenska företag är det nog färre som känner till. I en rapport från Forbes* säger 25% av de tillfrågade företagen att de begränsas av kompetensbristen inom SAP och hela 49% menar att det är brist på S/4HANA-kompetens. SAP utgör navet i många svenska företags infrastruktur vilket gör kompetensbristen inom just SAP kritisk för fortsatt digital transformation och svenska företags konkurrenskraft.

En man sitter vid ett bord med en bärbar dator.

Kompetensbristen inom SAP skapar ineffektivitet och låser in kompetens

Konsekvenserna av kompetensbristen inom SAP är betydande för företag på både kort och lång sikt. Christian Planebrink, chefsarkitekt på konsultföretaget Zington, vars ca 80 SAP-konsulter stöttar i några av landets största SAP-projekt, menar att tillgången på kompetens kommer på tal i de flesta dialoger.

“Många företag ställer sig tveksamma till att starta nya SAP-projekt på grund av bristen på tillgänglig kompetens. Dessutom tenderar företag att låsa in sina befintliga resurser för att säkerställa att de har tillgång till dem när projekt behöver genomföras, vilket leder till överbelastning och ineffektivt resursutnyttjande” säger Christian. 

Man kan inte undgå att ställa sig frågande till hur bristkompetens blivit så omfattande inom ett affärssystem som länge utgjort ryggrad i många stora verksamheter. Oavsett vad som initialt skapade denna obalans så förvärrades läget av pandemiåren när många arbetsgivare helt eller delvis pausade nyrekrytering och utbildningsinitiativ.

Utbildningsinitiativ framtidssäkrar ERP-kompetens  

För att möta kompetensbristen har företag som Zington bedrivit initiativ för att utbilda ny kompetens inom SAP. Inom ramen för programmet  Accelerate erbjuder Zington unga talanger en kombination av teoretisk utbildning och praktisk tillämpning inom området. Varje år examineras en handfull SAP-konsulter och efterfrågan på kompetensen är stor berättar Christian. 

“Ofta har våra konsulter uppdrag redan innan de har tagit examen. De är extremt uppskattade eftersom de avlastar senior kompetens och står för långsiktig kompetensförsörjning. Vi tycker att arbetsgivare idag förväntas ta ett lite för stort ansvar för vidareutbildning av deras medarbetare och ser ett behov av att stötta fler arbetsgivare med vår juniorsatsning “ 

Zington har också stöttat företag med mer skräddarsydda utbildningsinitiativ under benämningen ‘SAP Academy’. Utbildningen har då anpassats till företagets specifika utmaningar vilket gjort det möjligt för nyexaminerade konsulter att snabbare än vanligt komma in och avlasta mer seniora medarbetare. 

SAP kompetens och best practice utanför Sverige 

Zingtons SAP-konsulter är involverade i några av sveriges främsta SAP-resor och har uppdrag hos företag som ex. SJ, Vattenfall, Martin & Servera och Fora. Zington utmärker sig i erbjudandet ‘Enterprise Implementation Support’ (EIS) som syftar till att förstärka kundens egen SAP-organisation med strategisk kompetens på en rad olika funktioner som ex. arkitekter, experter och utvecklare. Eftersom Zington är en del av IT-koncernen VASS med strax över 4000 konsulter utanför Sverige kan man också stötta företag på den svenska marknaden med krav på mer flexibla lösningar och kort framförhållning.  

Strategiska partnerskap för affärssystem ökar företags flexibilitet 

Kompetensbristen inom SAP är en realitet som många svenska företag står inför. Ett strategiskt partnerskap med en expert på kompetensområdet som behärskar såväl rekrytering som utbildningsinitiativ kan minska företags sårbarhet och ge tillgång till en annars väldigt svårtillgänglig expertfunktion. Alexandra Nordeborg, rekryterare på Zington menar på att det är mycket som måste vara rätt för att lyckas attrahera en eftertraktad målgrupp.  

“Det handlar inte bara om att ha ett bra arbetsgivarvarumärke. Rätt uppdrag/projekt, förmåner och inte minst förståelse och kompetensen inom området gör den största skillnaden. Vi har några av landets mest erfarna SAP-konsulter och satsar mycket på mentorskap och kunskapsdelning mellan seniora- och juniora medarbetare vilket vi vet att mer juniora medarbetare attraheras av”  

*Forbes, The Biggest Tech Talent Gap Can Be Found In The SAP Ecosystem 

 

Vårt erbjudande inom SAP

Vill du veta hur vi kan stötta er SAP-resa? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Reza Hashemi

Reza Hashemi

Affärsansvarig ERP & AffärssystemRelaterat innehåll