Hoppa till innehåll
Affärsutveckling

Ta rygg på framtiden för att sätta fart på innovationsarbete

Bland företag i Zingtons nätverk står innovation på agendan. Målet om ökad innovationsgrad är tydligt kommunicerad och innovationsansvar har tilldelats. Det är bara att sätta igång. Eller?

Två personer jobbar med post-it lappar vid en whiteboard tavla.

Lärdomar från verkligheten

Kvalitativa intervjuer har lärt oss att perspektiven framtid och omvärld får större betydelse för organisationer och företag. Svaret på frågan ”Är ni en framtids- och omvärldsorienterad organisation?" är ja. Det handlar om både yttre och inre drivkrafter för att fortsatt vara relevanta på sin marknad, att vara attraktiva som arbetsgivare och inte minst - för sitt innovationsarbete. Framtidsorientering är kritiskt.

När vi undersöker hur företag utmanar bilden av sin framtid (potentiella framtidsbilder) lär vi oss om ett otal förhållningssätt. Alltifrån att kontinuerligt testa alternativa (nutida) lösningar med olika intressenter för att inte release:a sådant som inte riktigt tar fart på marknaden (eftersom de tenderar att bli kvar ett tag) - till att teoretiskt utmana dagens sanningar från olika perspektiv och hur dessa kommer att påverka framtiden - till att skapa visualiseringar för att kunna jämföra innehåll och upplevelse mellan olika lösningar. Trots dessa inslag säger flera av företagen att de behöver bli bättre på att kunna välja vad de ska satsa på, svara på vad de ska göra på kort och lång sikt och försvara olika typer av avvägningar.

Framtiden brådskar

Kopplingen mellan omvärld, framtid och innovation verkar o-omtvistad. Klimatet där ute är föränderligt. Det går snabbt. Nya aktörer utmanar. Framtiden har aldrig varit så nära. Gapen mellan nutids- och framtidsperspektiv; linjearbete och innovationsarbete; konformitet och kreativitet är, utifrån vår studie, större för de företag som inte är igång med sitt innovationsarbete än bland de som är det. För sistnämnda grupp finns däremot spännande skillnader mellan hur företag organiserar sig kring omvärlds- & framtidsfrågor och därtill innovationsarbete.

Igång med innovationsarbete

De företag vi träffat kan grovt delas in i två grupper - de som är igång med sitt innovationsarbete och de som vill komma igång. Dessa har en del gemensamt. Annat skiljer dem åt (se tabell nedan).

En bild på en tabell för Innovationsarbete.

Mot framtiden

Det är ingen liten utmaning - att gå från tanken om innovationsarbete till att komma igång. Eller, att skala upp befintligt arbete för den delen. 

Vi inspireras av alla de olika sätt vi ser att organisationer skapar mål, struktur, möjligheter för att jobba innovativt. Är det något här i världen som borde vara frånkopplat en given mall så är det ju innovationsarbete.

Vi gläds åt de värden som företagen upplever - dels, organisationen som helhet, men även på individuell nivå. 

Vi imponeras av de egenskaper - nyfikenhet, kreativitet och mod - som driver innovationsarbete framåt.

Att styra mot framtiden är en spännande utmaning och en delikat uppgift. Vi stortrivs när vi får kroka arm med våra kunder, blicka in i framtiden för att hitta ett fokus för innovation, etablera organisation och arbetssätt för innovationsarbete, hitta nycklar för kulturförändring, länka samman nya samarbetspartners, testa en ny teknik m.m.

Innovation med Zington

Innovation med Zington handlar om att skapa framtiden. Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att inspirera, mobilisera, rikta och etablera innovativt arbete. Innovativ förmåga blir alltmer affärskritiskt. Vi bygger det på mod, kreativitet, nytänkande och samarbeten för att skapa nya värdeerbjudanden, affärsmodeller, processer och organisationer. Vi hjälper till med:

  • Inspiration
  • Komma igång
  • Etablering
  • Driva och förverkliga innovationsarbete

Se vårt erbjudande

Vill du skapa mer inkluderande och intuitiva digital kundupplevelser? Hör av dig!

Veronica Wallström

Veronica Wallström

Affärsansvarig UX & Design

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll