Hoppa till innehåll
SAP

Låg SAP-kompetens i svenska företag kräver långsiktig lösning

Melanie fick tidigt upp ögonen för digital transformation och jobbar nu sedan två år tillbaka som SAP-konsult. Ett expertområde där omfattande kompetensbrist råder sedan flera år tillbaka, något som också Melanie blivit varse i sin vardag. Hon berättar om sin resa till SAP-konsult och inte minst om effekten av kompetensbristen, samt hur Zington stöttar i kompetensutveckling. ”Utbildning är en sak, men det är appliceringen till verksamheten och verkliga utmaningar som gör skillnad för hur snabbt våra konsulter kan komma ut i uppdrag och verkligen bidra. Tillsammans formar vi nästa generation av SAP-konsulter.”

Zingtons medarbetare Melanie sitter i en soffa i företagets gröna lobby, engagerad i sitt arbete på en laptop i hennes famn.

Melanie jobbar idag jobbar som SAP-konsult på konsultföretaget Zington och började sin resa som deltagare i ‘Zington Accelerate’. Accelerate är ett utbildningsinitiativ för att möta den omfattande kompetensbristen som råder inom SAP. Programmet som riktar sig mot unga talanger och sträcker sig över 1 års tid, är uppbyggt på en kombination av teoretisk utbildning och praktisk tillämpning inom SAP. Varje år examineras en handfull SAP-konsulter och efterfrågan på kompetensen har varit stor. För Melanie var valet av program och arbetsgivare enkelt:

“Valet av just Zington grundades i deras starka fokus på individens utveckling, kombinerat med den varma och välkomnande atmosfären jag mötte från start. De trevliga, kompetenta människorna och de roliga aktiviteterna som erbjuds var pricken över i:et.”

Zingtons utbildningssatsning som formar framtidens SAP-konsulter

Zington har några av landets mest erfarna och efterfrågade SAP-konsulter och stöttar just nu i några av vår tids största SAP-projekt. Inom ramen för Accelerate är mentorskap en central del av kunskapsdelningen. Samtliga Acceleratedeltagare tilldelas en mentor vars erfarenhet och kunskap ger deltagarna bästa möjliga förutsättningar att snabbt kunna komma ut och bidra aktivt på uppdrag hos Zingtons kunder. 

Vi har genomfört Accelerate i över 5 års tid och sett effekten av mentorskap och praktisk erfarenhet. Utbildning är en sak, men det är appliceringen till verksamheten och verkliga utmaningar som gör skillnad för hur snabbt våra konsulter kan komma ut i uppdrag och verkligen bidra. Tillsammans formar vi nästa generation av SAP-konsulter.
- Christian Planebrink, chefsarkitekt på Zington

SAP-kompetensbristens effekter på verksamheten

Kompetensbristen inom SAP är påtaglig och påverkar många svenska företags tillväxt och framfart. Något som också Melanie märker av i sin vardag. Hon härleder en del av problemet till företags bristande kunskap att applicera ett så omfattande affärssystem som SAP till verksamhetens egna processer. Hon menar att det i många fall är en utmaning att hitta balansen mellan att anpassa systemet till verksamhetens processer och vice versa. Det i sin tur kan resultera i att tiden det tar att anpassa SAP till kundens specifika behov är betydligt längre än den hade behövt vara om kunskapen om SAP i verksamheter hade varit djupare än vad den är. 

“Utöver kompetensbristen kring implementering så ser jag även att det finns brister i kravställningen av SAP-projekt. Utan djup förståelse för både verksamhetens nuvarande processer och SAP:s potential, blir det svårt att definiera precisa krav från start, vilket kan leda till missade förväntningar eller behovet av att ständigt justera kraven under projektets gång. Korrekt kravställning från början är avgörande för att SAP ska kunna konfigureras effektivt och möta slutanvändarnas förväntningar.” säger Melanie, SAP-konsult.

Utvecklad kunskap inom SAP när omvärld och verksamhet utvecklas

Allt eftersom vår omvärld förändras gör också företags behov det. Som ett resultat kommer SAP med nya funktioner som Melanie, precis som så många andra yrkesgrupper måste arbeta kontinuerligt med för att lära sig och utvecklas inom. Melanie jobbar löpande för att utveckla sin kompetens genom att arbeta nära och dela erfarenheter med kollegor på Zington med SAP-expertis från andra branscher. För att hålla sig ajour på nya tekniker och funktioner finns även möjligheter inom Zington till utbildningar och kurser som hjälper Melanie att ständigt hålla sig uppdaterad och därmed stötta sina kunder i nya utmaningar. 

Vårt erbjudande inom SAP

Vill du veta hur vi kan stötta er med nyutbildade SAP-konsulter? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Reza Hashemi

Reza Hashemi

Affärsansvarig ERP & AffärssystemRelaterat innehåll

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av eventinbjudningar, nyheter och insikter om den senaste tekniken och trenderna på marknaden.

Tack & kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!