Din sökning innehåller för få tecken

Test och Kvalitet

Att ha rätt kunskaper och förmågor att bygga produkter och tjänster som är hållbara, lönsamma och som motsvarar dina kunders verkliga behov är viktigt för att din organisation ska vara konkurrenskraftig, anpassningsbar och redo för omställning. Vi hjälper ditt företag att öka er hållbarhet, höja förmågor och lösa dina kunders behov, genom att bygga in kvalitet i din verksamhet redan från början. Det gör vi genom att hjälpa ditt företag med olika stödjande och operativa kompetenser.

Stödjande QA-roller

Med fokus på värdeströmmar hjälper vi din organisation att förbättra er portföljhantering och era organisatoriska mönster för både verksamhet och IT. Med vår kommunikativa förmåga och kompetens inom process, metod och tekniskt ”know how” stöttar vi och leder er med den egna kompetensen inom kvalitetssäkring och verksamhet.

Inom stödjande Quality Assurance hjälper vi ditt företag med

 • Förändringsledning
 • Agil coachning
 • QA coachning
 • DevOps coachning
 • Utbildning

Operativa QA-roller

Vi ger ditt företag operativ stöttning och bidrar till förbättrat dagligt arbete genom att effektivisera metoder, aktiviteter och tekniker inom QA och testning. Våra konsulter har spetskompetens inom många testtekniker och testtyper, som anpassas efter ändamål och syfte.

Inom operativ Quality Assurance hjälper vi ditt företag med

 • Scrum master/Team coach
 • QA-lead/Testledare
 • Agil test/Teknisk test
 • Testautomatisering
 • DevOps
 • Utbildning