Din sökning innehåller för få tecken

Optimerad testautomation för ATG

I en värld av allt högre tempo, hårdnande konkurrens och minskat tålamod hos konsumenterna har effektiv testautomation blivit en nyckelkomponent för att möjliggöra korta leveranscykler med hög kvalitet. ATG har de senaste åren satsat stort på automatiserade tester. Under hösten 2022 behövde ATG förstärkning för att fortsätta driva sitt arbete med automatiserade tester på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

zington2022-14.jpg

Utmaning

Snart efter att Zingtons konsult, som är expert inom testautomatisering, var på plats stod det klart att den existerande lösningen kunde göras mer effektiv. Testkörningen kunde snabbas upp och resultaten kunde göras mer pålitliga. Genom det skulle utvecklingsteamen få snabbare och mer tillförlitlig återkoppling på sina ändringar.

Lösning

Zingtons har gått igenom den existerande lösningen samt identifierat och optimerat de mest prestandakänsliga delarna. Testsviten som helhet har också anpassats för snabbare exekvering och större pålitlighet. Genom att skruva på konfigurationen av testverktyget sjönk exekveringstiden dramatiskt, men då blottades även kapplöpningsproblem som tidigare varit mer sällsynta. Det handlade bland annat om sidövergångar efter knapptryck, förväntade sökresultat efter att text skrivits in i en textruta och valideringsmeddelanden som visas när användaren skickar felaktig formulärdata.

New-ATG-Logga.png

Tidigare när testerna gick långsammare hann rätt information dyka upp innan testerna verifierade resultatet, men i och med att testerna nu gick snabbare så ökade också mängden falska fel eftersom det förväntade tillståndet inte alltid hann dyka upp i tid. För att åtgärda de falska felen lades synkroniseringssteg till på väl valda ställen i testkoden, till exempel genom att vänta på att nästa sida dyker upp efter klick på en länk eller genom att vänta på valideringsmeddelande efter att ett formulär skickats. I den mån synkronisering redan fanns flyttades den närmare respektive utlösande handling, det vill säga knapptryck, navigering, textinmatning med mera. Genom att baka in utlösande handling med efterföljande synkronisering i samma kodrutin minskar risken för framtida testfel eftersom programmeraren inte behöver komma ihåg att lägga till synkroniseringen själv.

Resultat

Med den optimerade lösningen på plats har den totala exekveringstiden i bygglinan reducerats med 30-50%. Vid lokal körning är prestandavinsten ännu större. Mängden falska fel har också reducerats och testkoden är enklare att jobba med. Kort sagt får utvecklingsteamen snabbare och mer tillförlitlig återkoppling på sina ändringar. Utveckling och underhåll av testsviten är också effektivare. Genom att trimma den existerande lösningen istället för att ersätta den med något helt nytt har ATG fått mycket nytta till en liten kostnad.

Den här ändringen var inte planerad när uppdraget tillsattes. Den är ett exempel på vad som kan hända när Zingtons erfarna konsulter får komma in och hjälpa till med relativt fria händer. Vi hjälper våra kunder att bli bättre helt enkelt!

Zingtons konsult kom med ett lugn och skapade en trygghet i teamet med sitt kunnande. Vi uppskattade konsulten väldigt mycket och han kom med många bra idéer som han genomförde på ett mycket lyckat sätt.
Håkan Sandström
IT Manager Shared Bet Channel på ATG

Om kunden

ATG är spelbolaget som sedan 1974 erbjuder spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. ATG:s uppdrag är att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten, genom att ansvarsfullt erbjuda häst-, sport- och casinospel.