Din sökning innehåller för få tecken

Ny design till Expressen.se

exp.jpg

Utmaning

Tidigare har Expressen haft två olika kodbaser för desktop och mobila webben. Detta skulle nu bli en kodbas och med det kom både tekniska- och designutmaningar. På desktop fanns bland annat en megameny som inte skulle fungera på mobil och flera komponenter som ej var sammanhängande.

Lösning

Projektet inleddes med en månads POC (Proof of Concept), för att utreda vad som var möjligt när det kom till prestanda, annonshantering och layout. Nio månader senare lanserades sajten tack vare ett tvärfunktionellt team, där produktägare, utvecklare, digital designer och analytiker jobbade tillsammans. Genom att gå från två kodbaser till en, krävdes en närmare granskning av vilka fördelar och nackdelar som fanns med en responsiv hemsida och vilka delar av sajten som var kritiska till ändringen pga kodbasen. Navigering, layout, artikeltyper, sub-brands (GT, Kvällsposten, Allt om resor m.fl.) och styleguide på komponenter gjordes om och Expressen.se fick en re-design utan att läsarna påverkades. Den struktur och kodbas som byggdes för Expressen.se har sedan legat grund för både Di.se och DN.se.

Resultat

Under lanseringsåret ökade den digitala trafiken med 34,9%. I snitt genererade användarna 42 miljoner fler visningar per vecka än föregående år.