Hoppa till innehåll
Test

Att jobba som testledare för affärssystem

Åsa Helleberg har jobbat som testledare i många år. Under åren har hon gått från att utveckla sina förmågor i generell testledning och testverktygskompetens till alltmer omfattande testledning, då oftast med affärssystem. Hon har varit verksam i branscher som handel, bygg & konstruktion, bank & finans, försäkring och resebranschen. Här ger Åsa en inblick i hur rollen som testledare för implementationer av affärssystem kan se ut.

En kvinna ritar på en whiteboard men an grupp människor tittar på.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är när vi kan visa verksamheten vad som är utvecklat. Tidigt i projektet känns det abstrakt och det blir mer påtagligt och verkligt när det visas. Jag tycker också det är så roligt när verksamhetsresurser är med och testar och faktiskt får klicka själva och tycka till om den nya lösningen. Då trillar oftast polletten ner och förståelse och mognad ökar omgående. Det är belöningen på vår gemensamma resa mot ett enat mål och en enad vision.

Hur är det att jobba som testledare för affärssystem?

Det är otroligt roligt och inspirerande att få se och lära sig nya verksamhets- och arbetsprocesser. Även om det många gånger är ”samma” affärssystem så är ingen implementation den andra lik. Det som också är utmanande i just denna typ av projekt är att det ofta inbegriper förändring och därmed förändringsledning. Denna förmåga hos mig sätts verkligen på prov inom testnivån som avser slutanvändartest. Då är det första gången verksamheten ska jobba utifrån ett realistiskt perspektiv och faktiskt testa nya och förändrade processer liksom funktionaliteten i affärssystemet. Ibland kan det vara skrämmande att frångå sitt gamla sätt att arbeta på, eftersom den nya lösningen är okänd. Det känner jag emellanåt är extra krävande av mig som testledare, dock på ett positivt sätt när jag ser människor mogna och växa in i det nya!

Hur jobbar en testledare för affärssystem?

Som testledare ser jag att det är viktigt att förstå verksamhetsprocesserna, de som är nya samt förändrade eller påverkade på något sätt. Som testledare behöver jag också känna till vilken funktionalitet samt vilka moduler som ska nyttjas i affärssystemet. Det innebär att jag behöver ha god kännedom om affärssystemets moduler och dess funktionalitet. Inte att förglömma systemarkitekturen.

Med den kunskapen tar jag sedan fram teststrategin som beskriver hur projektet ska genomföra olika tester i olika testnivåer, testtekniker, testmiljöer och testdatahantering. Jag fastställer även godkännandekriterier i teststrategin. När denna är förankrad med samtliga ingående intressenter och aktörer tas testplanen fram. Denna inbegriper vilken testomfattning projektet har, dvs. vilka processer och funktioner som ska ingå i test.

Oftast delas testaktiviteter upp i systemtest per modul, integrationstest mellan moduler samt systemintegrationstest mellan olika system. För att därefter genomföra slutanvändartest, vilket är de slutliga testen som ämnar att validera och godkänna verksamhetsprocesser. Det inkluderar systemstöd och funktionalitet utifrån verkliga realistiska förhållanden.

Utifrån definierade testaktiviteter utformas tidplanen med resursestimering för att därefter leda och coacha testresurser i det dagliga arbetet. Rapportering till projektledning och styrgrupp görs också kontinuerligt.

Hur ser en vanlig dag och vecka ut på jobbet?

När all initial planering är gjord och jag är i gång med det dagliga arbetet så gäller det att hänga med i sprintplaneringar/projektmöten och planera dagen enligt test- och aktivitetsplan. Det är mycket förberedelser och hindersröjning hela tiden som till exempel att säkra resurser, både personella som testmiljöer och testdata. Men fram för allt coacha, uppmuntra och utbilda dedikerade testresurser i små steg under hela resans gång genom test.

Det är otroligt roligt och inspirerande att få se och lära sig nya verksamhets- och arbetsprocesser. Även om det många gånger är ”samma” affärssystem så är ingen implementation den andra lik.
- Åsa Helleberg, testledare på Zington

Vad krävs det för att jobba som testledare för affärssystem?

Personligen så tycker jag att en god förståelse och kännedom kring affärssystemets moduler och datalager behöver finnas. Vad som händer vart och vad det är vi vill uppnå. Det som jag verkligen vill belysa är att kommunikation är extremt viktig då vi som testledare behöver kommunicera till olika typer av intressenter; testare, produktägare och verksamhet, styrgrupp, utvecklare, leverantörer och eventuellt andra aktörer.  Men viktigast är att kommunicera och skapa förståelse för över hela organisationen är att test tar tid och att de flesta behöver vara involverade på ett eller annat sätt.

Hur har din resa sett ut för att jobba med testledning för implementationer av affärssystem?

Jag började som testare på en ganska teknisk nivå, vilket har gett mig en god grund att stå på. Genom åren har jag tagit mig an mer och större ansvar vilket gjort att jag blivit säkrare på att förstå komplexiteten mellan krav, utveckling och test. Jag har också lärt mig att förstå vilka utmaningar denna typ av implementation kan ha och förutse fallgropar. Många projekt och lång erfarenhet i bagaget har gjort att jag känner mig mogen och orädd att jobba med människor i stressade situationer och jag förstår vikten att ha med alla på tåget och tänka smart – att hålla huvudet kallt.

Vem borde jobba med testledning?

Du som har förmågan att se och förstå funktionalitet i enskilda moduler men även i affärssystemets helhet. Du har också gedigen ledarförmåga och naturligtvis god testkompetens. Men viktigast av allt är kommunikation och förmågan att se och hantera olika medarbetare. 

Hur tror du att efterfrågan för denna kompetens ser ut framöver?

I och med att många företag med affärssystem har uppgraderingsresor framför sig och/eller en moln-resa framför sig så är framtiden god för denna roll, tror jag.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av eventinbjudningar, nyheter och insikter om den senaste tekniken och trenderna på marknaden.

Tack & kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!