Hoppa till innehåll
Strategi

Det nya normala – 3 strategiska åtgärder ditt företag borde ta nu

Den senaste tiden har varit omvälvande och krävande. Varje dag nås vi av nyheter och beslut som påverkar både samhälle och näringsliv. Och det är tydligt att dessa händelser kommer att ha stor inverkan på oss även efter Covid-19. Men för att ett fullständigt avbrott inte skall uppstå, krävs omställning. En omställning till det nya ”normala”, med en förståelse för nya behov och beteendemönster.

En kvinna som sitter vid ett bord och ser fundersam ut.

Hur ser då det nya ”normala” ut? Har ni påbörjat den strategiska diskussionen för att få förståelse för vilken påverkan dessa händelser har på ert företag? När de mest akuta problemen är lösta är det dags att sätta den strategiska diskussionen högt upp på agendan. Med en strukturerad arbetsmetodik och tydliga prioriteringar säkerställer ni såväl relevans, som genomföringskraft, i framtiden. Vår konsult Linéa berättar om tre strategiska åtgärder ditt företag borde ta nu. 

Den strategiska plattformen blir ännu viktigare

I en dramatisk vardag med annalkande konkurser, globala börsras och social distansering Kan vi nog alla enas om att vi i allra högsta grad är förbi det «normala». Med smittspridning av Covid-19 har de mest fundamentala förutsättningarna för operationell drift både påverkats, och utmanats. Det som avviker från det normala och en «sense of urgency», är samtidigt det som driver utvecklingen framåt. 

De företag som har en tydlig strategisk agenda utmärker sig i kristider på det sätt de responderar och agerar på. I efterdyningen av finanskrisen genomförde Norges Handelshögskola en undersökning av norska företag och deras val av strategi i nedåtgående tider. Undersökningens resultat beskriver hur företag med en tydlig innovationsstrategi ofta är mer långsiktiga, av anledningen att dessa företag tagit höjd för den tid det tar att realisera ett innovationsprojekt på. I resultatet framgick även att det är mer troligt att dessa företag står starka och mer konkurrenskraftiga när kristiden är över. Den strategiska plattformen är därför viktig, då den fungerar som företagets grundstomme. Plattformen innehåller vision, mission och värdegrund, och det är summan av dessa som styr organisationen. Med det här som bas definierar vi affärsmodellen och hur vi möter våra kunders (nya) behov.

Företag som prioriterar innovation och nyskapande, drar nytta av nedåtgående tider för att genomföra åtgärder som på sikt skapar konkurrensfördelar. Hur agerar ditt företag?

Hur startas den innovativa processen? Med hjälp av företaget Trendwatching kan vi få en god start. Varför inte utgå ifrån, eller i alla fall inspireras av, någon av de tio trender som lyfts fram här. På så vis är det möjligt att försäkra dig om att hålla dig relevant för dina kunder, även efter Covid19. Trenderna har existerat i några år, men får nu mer kraft i takt med krisens framfart. Det kan vara lätt att tänka att trenderna inte går i linje med den egna affärsmodellen och de strategiska planerna, men världen är i förändring och det har gått undan de senaste veckorna. Nu handlar det om att identifiera nödvändiga åtgärder, för att bättre kunna möta dina kunders nya behov.

Strukturerad arbetsmetodik

När vi har etablerat den strategiska plattformen gör vi en djupdykning i arbetsprocesser och metodik. Det är dags att konkretisera hur vi jobbar med vår omvärderade affärsmodell (efter nyinhämtad förståelse om ett ändrat kundmönster). Vi måste utvärdera vår arbetsmetodik och förtydliga prioriteringar. Tydliga prioriteringar är lika viktigt nu, som i den strategiska diskussionen. Genom strukturerad arbetsmetodik får vi god förståelse för företagets olika processer och vart fokus bör läggas för att prioritera rätt och således få ökad produktivitet och förbättrad kundupplevelse. Produktivitet handlar inte om hur mycket som blir gjort, utan vad som faktiskt blir genomfört. Här går prioritering och produktivitet, hand i hand.

Prioritering – svårt och viktigt

Vid prioritering är motstånd ett vanligt bemötande. De flesta upplever att det är krävande att kategorisera något som mindre viktigt. Och i de flesta förändringsprocesser jag lett, har jag stött på rädsla, fruktan, och i några fall – en ovilja till att prioritera. Människor har en önskan om att ha full kontroll på alla parametrar och att inte ta fel beslut och göra fel prioriteringar. Här har jag som facilitator lyssnat, visualiserat och slutligen satt de olika valen mot varandra. Plötsligt blir det tydlig för alla att ett val måste göras. Det är utmanande och svårt att välja, men helt nödvändigt. Det är en fördel om enstaka val kan definieras som mindre viktiga, för då kan snabba beslut tas. Alice Boyes beskriver om det här fenomenet i artikeln "Don’t let perfection be the enemy of Productivity", i Harvard Business Review, om hur enstaka människor söker perfektion till den grad att ett beslut aldrig kan klassificeras som mindre viktigt.

Traditionell prioriteringsmatris

Ett praktiskt råd som förenklar prioritering är att använda traditionell prioriteringsmatris. Här finner ni två varianter som kan hjälpa er en bit på vägen:  

1. Prioritera åtgärder eller fokuspunkter mot varandra; Evaluera effekt och genomförande. De åtgärder/fokuspunkter som placeras högst upp i det högra hörnet bör prioriteras.

2. Ta ställning till enskilda val; När ett val har liten konsekvens och möjlighet att reversera – ta beslutet snabbt! När konsekvenserna är höga och beslutet inte är reverserbar, använd tid på att ta beslut

Du är inte ensam om du känner att du gjort för lite av detta. Men nu är tiden inne. Tiden för att prioritera. Att ställa krav på prioritering och förnuftigt resursbruk är minst lika viktigt i kristider, som annars. Om du fortfarande inte är övertygad, låt då följande två påståenden hjälpa dig i rätt riktning; 

- Med ändrade externa förhållanden «kom» behovet av att analysera vad som är viktigast för din verksamhet, inom ditt arbetsområde och i din arbetsvardag (något du egentligen alltid borde ta dig tid till). 

- Begränsade resurser gör prioriteringen extremt viktig, om inte fundamentalt, för att överleva dina kärnprocesser och förtydliga vilka prioriteringar som behöver beslutas, för att säkra lönsam drift.

Tre strategiska aspekter att agera efter i det "nya normala"

  • Utvärdera din strategiska plattform - hur väl har ditt företag etablerat detta? Har ni reviderat och granskat er affärsmodell bra nog?
  • Lär känna din kund och dina processer - hur har din kuns behov ändrats? Hur möter dina process denna ändring? Vad är din svagaste länk och ditt starkaste kort?
  • Prioritera - ett verktyg för strategisk arbetsmotodik, och kanske den mest underskattade, för att nå genomförandekraft.

För att summera är punkterna ovan viktiga att tänka på och agera efter. Det kommer en ny ”normal”, en tid där det normala inte kommer att vara som det var innan Covid19. Prioritera därför de strategiska diskussionerna. Det är de som lägger plattformen för vår genomföringskraft och leveranskapacitet även efter denna kris. För det kommer komma en tid även efter. 

Våra erbjudanden

Relaterat innehåll