Hoppa till innehåll
Scrum Master

Så är det att jobba som Scrum Master

En Scrum Master ansvarar för att skapa och upprätthålla strukturer för agilt arbete, agera som länk mellan team och beställare, samt hantera och underlätta teamets arbete under sprintar. Från att röja undan hinder till att planera releaser, ger artikeln en omfattande översikt av de varierande och dynamiska uppgifterna en Scrum Master hanterar.

En grupp människor som arbetar runt en whiteboard.

Helene Mayer har jobbat som Scrum Master sedan 2007 med team inom branscher som tryckeri, e-handel, parkering, bank och försäkring. Här ger hon dig en inblick i rollen och dyker djupare i vad som krävs för att jobba som Scrum Master. Under sin tid som Scrum Master har Helene jobbat med förvaltning, nyutveckling, legacy, migreringar och lagkrav, API:er, DevOps och Azure. 

Vad gör en Scrum Master?

En Scrum Master ansvarar för att hjälpa sitt team att skapa en struktur för det agila arbetssättet. Det är Scrum Mastern som röjer undan eventuella hinder som dyker upp, samt ”skyddar teamet” så att utvecklare och test kan fokusera på att leverera sina uppgifter.   

Scrum Mastern är teamets länk mellan verksamhet och beställare. Hen ansvarar över att förse Produktägaren med information om hur mycket tillgänglig tid som finns inför Sprintplaneringar, och hjälpa teamet under Sprinten med det som behövs för att leverera det teamet åtagit sig. Vissa delar varierar beroende på kund och typ av uppdrag. Men ofta är det Scrum Mastern som sköter hela planering av en release inför produktionssättning.  

Hur såg din väg ut till att bli Scrum Master?

Efter universitetet, där jag gick en fyraårig Data- och Systemvetenskaplig linje, fick jag mitt första jobb i IT-branschen som file-konverterare på Talboks- och Punkskriftsskriftsbiblioteket. Där konverterade jag studentlitteratursfiler till talböcker och punktskrift.

Därefter började jag som testare på Elanders IT-avdelning. Efter någon månad fick jag frågan om jag också ville ta över rollen som Scrum Master. En roll som en av företagets utvecklare tidigare hade. Det var min första kontakt med rollen, och sedan dess har jag haft hand om 14 team som Scrum Master.

Mellan mina Scrum Master-roller har jag också varit Lead Scrum Master för 10 team i två projekt. Jag har även provat andra roller så som Testledare, Projektledare, Service Manager och Systemansvarig. Jag har dock alltid kommit tillbaka till rollen som Scrum Master, eftersom jag trivs med att jobba nära team och tillsammans skapa en miljö med högt i tak, där alla trivs och där vi kan höja både kvalitén samt leveransförmåga - från start till mål. 

Vilka förkunskaper krävs för att jobba som Scrum Master?

Att ha en IT-utbildning eller ledarskapsutbildning samt tidigare jobb i annan roll inom IT-branschen är en fördel. Då är det lättare att hänga med när utvecklare pratar, och att ”översätta” det som sägs till verksamheten. Att ha vana av att tidigare ha jobbat i en roll med ansvar för ett team, och att ha en förmåga att skapa struktur är bra.

För att jobba som Scrum Master behöver man också ha koll på vad det innebär att jobba agilt. Jag anser själv inte att man behöver följa varje punkt i det agila manifestet till punkt och pricka. Det är viktigare att plocka ut ”russinen ur kakan” och välja de delar ur det agila arbetssättet som känns relevant för uppdraget.

För att trivas i Scrum Master-rollen behöver man tycka om att ta ansvar och ha förmågan att vara flexibel. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, och det är viktigt att kunna prioritera och ha en förståelse för att saker kan förändras under dagen. Sådant man planerat att göra kan behöva skjutas fram om något som är mer akut behöver hanteras före.

Hur ser du på framtiden för yrket?

Jag ser att framtiden för denna roll är fortsatt ljus. En större majoritet av alla företag jobbar mer eller mindre agilt och behöver någon som kan leda teamen och skapa förutsättningar för teamet att leverera.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

En typisk arbetsdag består alltid av några fasta punkter, med möten och uppgifter som måste utföras. Samtidigt måste man vara beredd på att allt möjligt kan hända under dagen, vilket behöver hanteras löpande när det dyker upp.

Jag startar alltid dagen med en Daily Standup med teamet. Där börjar jag med att informera om saker som är bra för alla att veta, som exempelvis vad status är mot release, eller vilka som är sjuka eller lediga. Sedan fördelar jag ordet ”varvet runt” i teamet i ordningen utvecklare, testar, BI, Produktägare, design samt övriga ifrån verksamheten som är med.

IT-delen av teamet berättar vad de gjort, vad de planerar att göra och lyfter om de har något problem, samtidigt som vi tittar på ärenden de håller på med. Övriga är också med och lyssnar och har möjlighet att ställa en fråga eller lägga till info.

Jag hittar min inspiration genom att jag drivs av utmaningar och att ta mig an dessa för att skapa de bästa förutsättningarna för kunden och teamet.
- Helene Mayer, Scrum Master på Zington

När har du särskilt roligt på jobbet?

Det är självklart extra roligt när man jobbar som ett team tillsammans och allt flyter på med löpande releaser, med hög kvalité. Jag brukar alltid se till att få med Produktägaren och övriga involverade från verksamhets-/ beställarsidan. På så sätt är vi ett stort team som alla jobbar mot samma mål. Samtidigt gillar jag utmaningarna på vägen och att uppnå delmål.

Hur utvecklas man inom området?

Som konsult skulle jag säga att man främst utvecklas genom att ta sig an nya team, hos en ny kund. Hos en ny kund dyker det ofta upp nya utmaningar som är unika just för denna kund, vilket är både nyttigt och lärorikt. Vill man lära sig mer om rollen som Scrum Master och att jobba Agilt kan man gå någon certifierande kurs. Oftast är det en kurs på två till tre dagar, som följs av en certifiering. Jag hittar min inspiration genom att jag drivs av utmaningar och att ta mig an dessa för att skapa de bästa förutsättningarna för kunden och teamet.

Vem borde jobba som Scum Master?

För att jobba som Scrum Master är det bra att vara social, ha ledaregenskaper, tycka om att jobba med andra människor och ha en förmåga att skapa struktur, samtidigt som man själv behöver kunna hantera att ingen dag är riktigt den andra lik. Att kunna agera utifrån vad som händer, när det händer.

Det underlättar att ha en bakgrund inom IT, och vara bekväm med att leda workshops och hålla i möten med många personer. Att ha lite ”skinn på näsan” skadar inte att ha heller, då man kan behöva hantera saker man kanske inte känner sig helt bekväm med, som exempelvis samtal när något behöver styras upp och alla ej är med på det.

Hur får man jobb som Scrum Master?

Det vanligast sättet att få jobb som Scrum Master skulle jag säga är att få frågan om att ta över en Scrum Master-roll när man redan är i en annan roll. Som konsult kan man flagga för sin chef att man vill prova på Scum Master-rollen. Då kan det vara bra att få gå parallellt med en senior Scrum Master och/eller att ha en senior Scrum Master som mentor. Det är bra att kunna uppvisa någon form av tidigare ledarroll samt att man har tidigare erfarenhet av att jobba agilt.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll