Hoppa till innehåll
Kundinsikt

Vad är CRM och varför behöver jag det?

CRM står för Customer Relationship Management och är ett verktyg som omfattar organisering, effektivisering, administrering och kundvård. CRM-lösningar går att applicera hos alla företag men berör främst avdelningar inom försäljning, marknadsföring och service där det primära målet med verktyget handlar om att behålla och möjliggöra goda och långvariga kundrelationer.

En grupp människor som sitter vid ett bord.

Har du någon gång ställt dig frågorna:

  • Hur gör vi fler och smartare affärer?
  • Vilka potentiella kunder är intresserade av våra produkter/tjänster och hur når vi dem på bästa sätt?
  • Hur säkerställer vi att alla resurser är på rätt plats vid rätt tillfälle?
  • Hur följer vi upp våra kostnader och intäkter?
  • Hur gör vi för att fortsätta vara relevanta på marknaden och behålla goda relationer med våra kunder?

Då behöver du ett CRM. För att uppnå ovanstående punkter och förstå dina kunders behov behövs organiserade data, på en och samma plattform. Behöver din kund en offert? Har din kund ett problem? Är din kund intresserad av ert nyhetsbrev?

Med ett CRM-system kan ni få en total bild över era kunder genom att koppla dem till företagets aktiviteter, engagemang och processer. Ju mer data som läggs in, desto större värde har ni av systemet. Med kundinformationen kan ditt företags avdelningar lättare få kontroll genom analys, samarbete och affär.‍

Vem är CRM till för?

Oavsett om det gäller ett litet företag eller ett stort globalt bolag så är CRM användbart, både inom B2B och B2C. Att arbeta i flera separata verktyg såsom offerthantering, Excel, kontraktsskrivning, separata filer eller mail kan fungera ett tag, men med tiden som organisationen utvecklas blir det både tidskrävande och tillåter missar.

Ett CRM-system är till för att underlätta i vardagen. Genom att implementera ett CRM-system som integrerar med alla organisationens övriga affärssystem ger det en tydlig överblick och ett bra underlag för beslutsfattning.

Vad ska jag tänka på i val av CRM?

Oavsett om ni satsar på att implementera ett nytt CRM-system eller förändra i ett befintligt så finns det många delar som behöver tänkas över. Ofta kan det vara så att man bestämt sig för att köpa in ett CRM-system, utan att först kartlägga vad det ska användas till, hur det ska användas och av vilka. Detta kan bero på flera faktorer, men några typiska exempel kan handla om att man inte är helt införstådd med vad ett CRM-system faktiskt är. Eller att organisationens användare inte är tillräckligt engagerad. Eller att man helt enkelt inte känner till vilka behov, processer och avdelningar som behöver användning av systemet.

Hur ska du då tänka kring val av CRM? Det beror på er bransch och era behov. Vissa verksamheter är under ständig förändring medan andra inte är det. Förändras organisationen inte speciellt mycket så kan det gott och väl räcka med ett standardiserat CRM som hjälper er att hålla ordning, få en helhetsbild och underlätta i processer. Ett mer föränderligt företag med nya leverantörer, planer på expansion, förändringar internt och liknande har troligtvis behov av ett anpassningsbart CRM. Annars riskerar organisationen att med tiden växa ur systemet.

Valet av CRM är en viktig nyckel till företagstillväxt och att investera i ett CRM-stöd för sina kundrelationer tillför enorma möjligheter till företagets alla avdelningar. På dagens konkurrensinriktade marknad ses numera CRM som ett av de viktigaste verktygen för att nå framgång. Med ett väl implementerat CRM-system sparar företaget både tid och pengar.

Salesforce som CRM

Salesforce är en kraftfull och anpassningsbar plattform som bygger på att göra kunddata tillgänglig när den behövs. Oavsett om man arbetar med försäljning, marknadsföring eller service.

Några exempel på hur Salesforce kan hjälpa att förbättra kundupplevelsen:

  • Kundhantering genom att samla in, organisera och hantera kunddata. Vilket gör att ni kan lära känna era kunder bättre och erbjuda en mer personlig upplevelse.
  • Automatisering av kundinteraktioner till exempel e-post, sociala medier och annonsering. På så sätt sparar ni tid och kan reagera snabbt på kundernas behov.
  • Analys- och rapporteringsfunktioner som gör det möjligt att mäta och analysera kundupplevelsen. Med dessa verktyg kan ni identifiera förbättringsmöjligheter och fatta bättre beslut.
  • Integreringar med andra företagsapplikationer som gör det möjligt att få en helhetsbild av kundupplevelsen. Det kan inkludera integrationer med e-handelsplattformar, supportverktyg med mera.

Se vårt erbjudande

Behöver ni hjälp med CRM? Välkommen att höra av dig!

Anders Söderman

Anders Söderman

Affärsansvarig Customer Experience & Salesforce

Relaterade insikter