Hoppa till innehåll
Affärssystem

Utbildar framtidens SAP-kompetens – i partnerskap med en av Sveriges största producenter av el och värme

I takt med att affärssystemet SAP blivit ryggraden i många stora företag, växer behovet av kvalificerade SAP-konsulter. Zington och en av Sveriges största producenter av el och värme har tagit sig an denna utmaning genom ett upplägg som kallas SAP Academy – ett initiativ som utrustar juniora talanger med de färdigheter som behövs för att stärka och förnya kompetenspoolen inom SAP.

Utmaning: Brist på kompetens inom SAP  

Den svenska marknaden står inför ett generationsskifte i och med övergången till SAP S/4 HANA, vilket förstärker behovet av kvalificerade SAP-konsulter. Utmaningen ligger i begränsad tillgång till erfarna SAP-konsulter och den tveksamhet många arbetsgivare har inför att anställa juniora talanger.  

En grupp glada människor som står framför en dörr.

Lösning: SAP Academy – ett program för nya SAP-experter  

Zington och en av Sveriges största producenter av el och värme har svarat på denna utmaning genom SAP Academy, där nyutexaminerade och ambitiösa talanger får möjlighet att utvecklas till morgondagens SAP-experter. Programmet består av en kombination av teoretisk bildning, coaching samt praktisk erfarenhet i riktiga projekt. Kandidaterna väljs ut från ett antal specifika universitetsutbildningar och kombinerar ofta denna teoretiska bakgrund med relevanta praktisk erfarenhet. SAP Academy inleds med en intensivkurs på cirka en månad där klassrumsutbildning varvas med digitala utbildningsplattformar och knowledge-sharing med mer seniora kollegor. En annan central del i programmet är också tilldelningen av en senior mentor som stöttar programdeltagarna i såväl tekniska frågeställningar som i konsultrollen 

"Ansvaret för kompetensutveckling har historiskt legat tungt på arbetsgivarna själva, vilket nog inte är helt rimligt givet att det faktiskt är konsultföretagen som är experterna. Därför vill Zington ta ett större ansvar och stötta där vi kan. Vi är jättestolta över vårt samarbete med energiproducenten och utvecklingen av SAP Academy, ett koncept vi också tittar på att stötta andra stora arbetsgivare med” säger Reza Hashemi, Affärsansvarig för ERP & Affärssystem på Zington  

Resultat: Ny SAP-kompetens hos en av Sveriges största producenter av el och värme 

SAP Academy har framgångsrikt integrerat tre nya juniora SAP-konsulter hos el- och värmeprocenten, där de tillämpar sina nyvunna kunskaper och avlastar mer erfarna kollegor. Denna strategi bidrar till en mer hållbar och självförsörjande arbetsstyrka inom SAP och förebådar en ljusare framtid för branschen.  

“Kunden som verkar i energibranschen hade försökt att rekrytera SAP-kompetens en längre tid. Genom SAP Academy tillförde vi ny kompetens till verksamheten som resulterade i att man blev mindre sårbar och personberoende än vad man varit tidigare. Säger Christian Planebrink, Chefsarkitekt på Zington 

Om SAP Academy:  

Programmet är utformat för att möta dagens och morgondagens krav på SAP-kompetens genom att erbjuda nyutexaminerade en kombination av teoretisk utbildning och praktiska kunduppdrag. Programmet är resultatet av ett nära samarbete mellan Zington och elproducenten, och syftar till att skapa en robust, kompetent och dynamisk arbetsstyrka redo att tackla komplexa affärssystemutmaningar.  

Vill ni ha stöttning i kompetensförsörjning inom SAP? Kontakta oss!

Reza Hashemi

Reza Hashemi

Affärsansvarig ERP & Affärssystem


Relaterat innehåll