Din sökning innehåller för få tecken

Eftermarknad

Digitaliseringens framfart har skapat nya möjligheter för varuproducenter att skapa direktkontakt och direktförsäljning med slutkunder. En satsning på den digitala eftermarknaden ökar värdet på produkter, förbättrar den upplevda kundnyttan och ger ofta stor avkastning i såväl försäljning, som kundnöjdhet. En lyckad eftermarknadskanal är ett samspel mellan arkitektur och teknik, där tillgänglighet av rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle, är avgörande.

Hur vi hjälper dig med eftermarknad

Vi har lång erfarenhet av att bygga och skapa helhetslösningar inom eftermarknad. I ett flertal år har våra konsulter skapat och sammanfogat kundportaler, påloggade lösningar, e-handelslösningar, affärssystem och PM-processer. Alla de komponenter som krävs för att säkerställa en kvalitativ eftermarknadskanal. Vårt helhetserbjudande inom eftermarknad är speciellt framtaget för producenter av komplexa produkter inom såväl B2B, som B2C och innefattar allt från strategi, till paketering av digital eftermarknadsförsäljning.

Vi hjälper er att hitta den bästa vägen till en digital eftermarknadskanal genom att skapa en strategi och en roadmap för framtida initiativ, där plattformar, funktionalitet, lösningar, produktsortiment, marknadsföring och nuvarande marknadsarbete noga utvärderas.